62

1Yor ƀon Siôn gâp mâu mra gŭ rklăk ôh, yor ƀon Yêrusalem gâp mâu mra rlu ôh, kŏ nau sŏng srăng păng n chrat tâm ban ma nau ang, jêh ri nau tâm rklaih păng tâm ban ma ŭnh rdo hôm hit. 2Phung ndŭl mpôl bunuyh mra saơ nau sŏng srăng păng, jêh ri lĕ rngôch phung hađăch mra saơ nau chrêk rmah păng; jêh ri bu mra rnha may ma amoh mhe, Yêhôva nơm mra ăn. 3May mra jêng du mlâm đon nau ueh tâm ti Yêhôva, jêh ri đon hađăch tâm ti Brah Ndu may. 4Bu mâu mra rnha ôh may Nơm Bu chalơi, jêh ri bu mâu hôm rnha ôh bri may rngol; ƀiă lah bu mra rnha may Gâp Maak Đah Păng, jêh ri bu mra rnha neh Tâm Kol Jêh; yor lah Yêhôva mra geh nau maak đah may, jêh ri neh may mra geh nau tâm kol. 5Yor lah tâm ban ma du huê bu klâu mom ndăm gŭ ur du huê bu ur druh, tâm ban pô nây lĕ phung kon bu klâu may mra gŭ ndrel may; jêh ri tâm ban ma bu klâu gŭ ur răm maak yor bu ur păng gŭ, tâm ban pô nây lĕ Brah Ndu may mra răm maak yor may.
6Ơ ƀon Yêrusalem, gâp dơm jêh phung gak ta kalơ pêr may, măng nar khân păng mâu mra gŭ rklăk ôh. Ơ khân may phung ăn Yêhôva kah gĭt, lơi gŭ rlu ôh, 7jêh ri lơi ăn Yêhôva rlu ôh, kŏ păng ƀư nâp ƀon Yêrusalem, jêh ri njêng păng ƀon bu tâm rnê tâm neh ntu.
8Yêhôva hŏ nchŏng jêh đah ti pa ma păng, jêh ri ma ti nau brah păng: "Gâp mâu mra ăn ôh ba may jêng ndơ sông sa ma phung rlăng đah may, jêh ri phung bu năch mâu mra nhêt ôh dak play kriăk ƀâu may; play bơh kan may. 9Ƀiă lah phung prăp bun jêh ba mra sông păng, jêh ri tâm rnê ma Yêhôva, jêh ri phung pĕ jêh play kriăk ƀâu mra nhêt dak păng, tâm nkual ngih jrô kloh ueh gâp."
10Rgăn hom, rgăn hom mpông pêr! Nkra hom trong ma phung ƀon lan ƀư lâng hom, ƀư lâng hom trong toyh sŏk rdu lơi lŭ. N'hao hom bok pla ma phung ndŭl mpôl bunuyh. 11Aơ, Yêhôva mbơh jêh tât ta dŭt neh: "Lah hom ma kon bu ur ƀon Siôn, Aơ păng djôt leo nau nkhôm, jêh ri ndơ ăn ma bu.'" 12Bu mra rnha khân păng Phung Ƀon Lan Kloh Ueh. Phung Yêhôva Tâm Chuai Jêh; jêh ri bu mra rnha may Nơm Mra Joi. Ƀon Mâu Hôm Gŭ Rngol Ôh.