11

N'gĭng Y-Yêsê Chiă Uănh Ma Nau Sŏng Srăng

1Du mlâm nkeh mra hon bơh tơm Y-Yêsê, jêh ri du mlâm N'gĭng mra hon bơh reh păng jêh ri play. 2Brah Huêng Ueh Yêhôva mra gŭ ta kalơ păng, Brah Huêng Ueh nau njêh jêh ri nau gĭt rbăng, Brah Huêng Ueh nau nchră jêh ri brah. Brah Huêng Ueh nau blau mĭn jêh ri nau klach yơk ma Yêhôva. 3Păng mra hâk maak tâm nau klach yơk ma Yêhôva. Păng mâu mra phat dôih tĭng nâm măt păng saơ ôh, mâu lĕ păng mra mĭn ŭch ƀư tĭng nâm tôr păng tăng. 4Ƀiă lah păng mra phat dôih phung pưt mpa ma nau sŏng srăng, păng mra mĭn ŭch ƀư nau di ma phung o-ach ta neh ntu. Păng mra dong neh ntu ma mâng nê̆ lah bơh trôm mbung păng, jêh ri ma n'hâm bơh trôm mbung păng, păng mra nkhĭt phung ƀai. 5Nau sŏng srăng mra jêng rse vân bŭt păng, jêh ri păng mra vân nau răp jăp.
6So bri mra gŭ ndrel ma kon biăp, jêh ri yau brăch mra gŭ rlu ndrel ma kon be, nđâp ma kon ndrôk. Yau mŭr, jêh ri mpô mpa rong mra gŭ ndrel, jêh ri du huê kon se jê̆ mra têk khân păng. 7Ndrôk me jêh ri kau mra sa gơ̆ ndrel, kon khân păng mra gŭ rlu ndrel jêh ri yau mŭr mra sa rhe tâm ban ma ndrôk sa rhe.
8Kon se gŭ pu toh mra pâl ta trôm bêh rmâng, jêh ri kon lơi jêh pu toh mra dơm ti păng ta trôm mbung bêh ŭnh. 9Khân păng mâu mra ƀư mhĭk ôh, mâu lĕ ƀư rai tâm lĕ yôk kloh ueh gâp, yor lah neh ntu mra bêng ma nau gĭt nal Yêhôva tâm ban ma dak nkŭm dak mƀŭt.
10Tâm nar nay reh Y-Yêsê mra gŭ ta nây tâm ban ma bok pla ma lĕ rngôch phung ƀon lan; phung ndŭl mpôl bunuyh mra joi păng, jêh ri ntŭk păng gŭ rlu mra geh nau chrêk rmah.

Du Rnoh Phung Israel Plơ̆ Sĭt Ma Nau Chrêk Rmah

11Tâm nar nây Kôranh Brah mra yơr ti păng tal bar gay ma nsĭt rnoh phung ƀon lan păng hôm bơh bri Asiri, bri Êjipt, bri Patrôs, bri Êthiôpi, bri Êlam, bri Sinar, bri Hamat jêh ri bơh lĕ rngôch bri kơh dak mƀŭt. 12Păng mra n'hao bok pla ma phung ndŭl mpôl bunuyh, jêh ri rgum phung Isarael bu nsot jêh; jêh ri păng mra tâm rƀŭn phung Yuda nchah rai bơh puăn jônh neh ntu. 13Phung Êphraim mra roh nau nach, jêh ri bu mra ƀư rai lơi phung ƀư mhĭk ma phung Yuda. Phung Êphraim mâu mra nach ma phung Yuda ôh, jêh ri phung Yuda mâu mra ƀư mhĭk ma phung Êphraim ôh. 14Ƀiă lah khân păng mra jŭr hăn ƀư ma phung Êphraim pa dâng; ndrel n'grŭp khân păng mra pit sŏk phung ƀon lan bri pa lơ. Khân păng mra yơr ti ƀư ma phung Êdom jêh ri phung Môap, jêh ri phung Amôn mra tông ma khân păng 15Yêhôva mra ƀư rai lĕ dak mƀŭt bri Êjipt; păng mra yơr ti păng ta kalơ dak krong ma sial duh. Păng mra dong tâm pă dak krong nây jêng pơh ntŭk dak n'hor kŏ bunuyh dơi hăn rgăn ma jâng mâu bĕ ôh. 16Jêh ri mra geh du trong toyh bơh bri Asiri prăp ma rnoh phung ƀon lan Yêhôva hôm, tâm ban hŏ mâp geh jêh ma phung Isarael nar khân păngluh bơh bri Êjipt.