50

1Pô aơ Yêhôva lah: "Mbah samƀŭt tâm chalơi ur sai mê̆ may, ma samƀŭt nây gâp chalơi jêh păng? Aơ, yor nau kue may yơh bu tăch jêh may, jêh ri yor nau may rlau nau vay bu chalơi jêh mê̆ may. 2Mâm ƀư tơ lah gâp văch, mâu geh bunuyh ôh? Tơ lah gâp kuăl, mâu geh bunuyh plơ̆ lah ôh hĕ? Ti gâp jêng gleh ir hĕ kŏ păng mâu dơi tâm chuai? Mâu lah gâp mâu geh nau brah mâu dơi tâm rklaih hĕ? Aơ, ma nau gâp nduyh gâp ƀư suăt dak mƀŭt, gâp ăn dak krong jêng ndrêch dĭ, ka khân păng ƀâu ôm yor mâu geh dak ôh, jêh ri khĭt yor ji hir dar. 3Gâp sâm nsoh trôk ma nau ngo, jêh ri ăn ƀau jêng ndơ nkŭm păng."

Nau Oh Mon Yêhôva Tông Bâr

4Kôranh Brah Yêhôva ăn jêh ma gâp mpiăt phung nti jêh, gay ma, ma nau gâp ngơi gâp dơi rdâng nơm rgănh. Ăp ôi păng pơk tôr gâp gay ma gâp gŭ iăt tâm ban ma nơm nti. 5Kôranh Brah Yêhôva pơk jêh tôr gâp, gâp mâu tâm rdâng ôh, gâp mâu n'gĭl pakơi ôh. 6Gâp jao jêh ndŭr kơi gâp ma phung dong, jêh ri trô bom gâp ma phung păk têp kang gâp; gâp mâu mâp pôn măt gâp ôh ma nau bu ƀư bêk jêh ri soh dak diu. 7Yor lah Kôranh Brah Yêhôva kơl gâp, gâp mâu geh nau bêk ôh; yor nây đah lĕ nuih n'hâm gâp gŭ kram tâm ban ma lŭ, jêh ri gâp gĭt bu mâu mra ƀư bêk gâp ôh.
8Nơm kơp gâp sŏng gŭ dăch. Mbu mra tâm rdâng đah gâp? Ăn he dâk ndrel n'grŭp. Mbu jêng nơm phung gâp? Ăn păng văch êp gâp. 9Aơ, Kôranh Brah Yêhôva kơl gâp; mbu mra mbơh gâp jêng tih? Aơ, lĕ rngôch khân păng mra mŭnh sat tâm ban ma bok ao; nchiăr mra sa khân păng.
10Mbu nâm tâm phung khân may klach mbah yơk ma Yêhôva, jêh ri tông bâr ma oh mon păng, nơm hăn tâm nau ngo jêh ri mâu geh nau ang ôh? Ăn păng rnơm ma amoh Yêhôva, kâp rnơm ma Brah Ndu păng. 11Aơ, lĕ rngôch phung khân may seânh ŭnh, su unh rdo, hăn hom tâm nau ang ŭnh jêh ri ŭnh rdo khân may su jêh! Bơh ti gâp yơh khân may mra geh nau aơ: Khân may mra lâng săk ma nau rêh ni.