30

Nau Rnơm Ma Bri Êjipt Jêng Dơm Dam

1Yêhôva lah: "Rêh ni ngăn ma phung kon tâm rdâng, nkhơng ma iăt nau phung nchră kan, ƀiă lah mâu iăt ôh nau gâp, phung ƀư nau tâm rnglăp, ƀiă lah mâu di bơh Brah Huêng Ueh Gâp ôh, gay ma khân păng dơi ntop nau tih ma nau tih. 2Khân păng jŭr hăn ta bri Êjipt mâu ôp gâp lor ôh; gay krap rnơm nau katang hađăch Pharaôn n'gang, jêh ri joi ntŭk mbe tâm dâng n'hâm gui bri Êjipt! 3Yor nây nau katang Pharaôn n'gang mra plăch jêng nau bêk ma khân may, jêh ri ntŭk mbe tâm dâng n'hâm gui bri Êjipt jêng nau bêk toyh ma khân may. 4Yor lah nđâp tơ lah phung kôranh păng gŭ ta ƀon Sôan, jêh ri phung nơm ntuh bâr Kôranh Brah tât ta ƀon Hanês, 5lĕ rngôch mra bêk yor du phung ƀon lan mâu jêng khlay ma khân păng ôh, mâu ăn nau khlay mâu lah nau kơl ôh, ƀiă lah nau bêk jêh ri nau mưch."
6Nau jâk di ma jun bri n'gor rđŭng: Bơh lam bri uh ah jêh ri rngot, tă bơh nây luh yau mŭr me, jêh ri nkuăng, bêh rmâng jêh ri bêh nhŭk nhăk mpăr, khân păng rdeng drăp ndơ khân păng ma seh bri jêh ri drăp khlay khân păng ta kalơ kuk seh Samô ma du phung ƀon lan mâu mra jêng khlay ma khân păng ôh. 7Yor lah nau bri Êjipt kơl mâu khlay ôh jêh ri dơm dam. Yor nây gâp rnha păng, "H'Rahap, jêng nơm gŭ rơp gơp.
8Hăn hom aƀaơ, tor nau nây ta kalơ kađar ta năp khân păng, jêh ri chih nau nây tâm du ndrom Sămƀŭt, gay prăp nau nây ma rnôk kăndơ̆, jêng nau nkoch mbơh n'ho ro. 9Yor lah khân păng jêng du phung ƀon lan tâm rdâng phung kon mƀruh, phung kon mâu ŭch iăt ôh nau Yêhôva sâm nti, 10Phung lah ma phung tâm saơ. "Lơi hôm tâm saơ ôh", Jêh ri ma phung kôranh nơm mbơh lor. "Lơi mbơh lor ma hên nau di ôh; ngơi hom ma hên nau ƀư maak ma tôr, mbơh lor hom ma hên nau tâm saơ vĭ. 11Ăn khân may teng du bơh trong sŏng, lơi hôm ăn he iăt ôh nau Nơm Kloh Ueh Israel:
12Yor nây Nơm Kloh Ueh Israel lah pô aơ: "Yor lah khân may dun ma nau ngơi aơ, rnơm ma nau tŭn jot jêh ri nau kue, 13Yor nây nau kue aơ mra jêng ma khân may tâm ban ma ntŭk trôm đang tâm pêr prêh dăch rlâm, jêh ri chah plŭng ƀât lât dơm. 14Păng rai tâm ban ma glah uk bu nchah lơi ăn hăch, kŏ tât ndjah hôm e mâu hôm geh rsong ôh, ŭch sŏk ŭnh bơh năk, mâu lah ŭch bâk dak bơh ntu.
15Yor lah Kôranh Brah Yêhôva, Nơm Kloh Ueh Isarael, lah pô aơ: "Tâm nau khân may rmal jêh ri khân may mra klaih, tâm nau rlu đăp mpăn jêh ri nau rnơm khân may mra geh nau katang." Ƀiă lah khân may mâu ŭch ôh, 16Jêh ri khân may lah: "Mâu! Hên mra du ngăch ma seh." Pô nây yơh khân may mra du! Khân may lah: "Hên mra du ncho seh nchuăt ngăch." Yor nây phung tĭng khân may mra nchuăt ngăch đŏng. 17Du rbăn nuyh mra du yor du huê thăm rmat; Jêh ri yor prăm nuyh thăm rmat khân may mra du lĕ kŏ khân may jêng tâm du mlâm n'gâng ta kalơ yôk, tâm ban ma bok pla ta kalơ gôl.

Nau Brah Ndu Ton Yô̆ Ma Phung Bon Lan Păng

18Yor nây Yêhôva ăt ŭch ngăn ƀư nau ueh ma khân may; Yor nây păng dâk ŭch yô̆ ma khân may. Yor lah Yêhôva jêng Brah Ndu Sŏng; ueh maak ngăn ma lĕ rngôch phung kâp gân ma păng. 19Ơ phung bon lan Siôn gŭ ta ƀon Yêrusalem khân may mâu mra đŏng nhĭm ôh. Na nê̆ păng mra yô̆ ma khân may tơ lah khân may nter. Tơ lah păng tăng khân may nter, păng mra plơ̆ lah ma khân may. 20Nđâp tơ lah Kôranh Brah ăn ma khân may piăng let nau rngot jêh ri dak nau rêh ni, ăt Nơm Sâm Nti khân may mâu mra pôn păng nơm ôh, ƀiă lah măt khân may mra saơ Nơm Sâm Nti khân may. 21Tơ lah khân may mra teng pa ma mâu lah pa chiau, tôr khân may mra tăng pakơi khân may bâr lah: "Aơ trong, hăn ta aơ." 22Jêh ri khân may mra ƀư ƀơ̆ rup trah khân may ndop ma prăk jêh ri rup khân may tŏ chiăr ndop ma mah. Khân may mra mƀăr lơi khân păng tâm ban ma ndơ ƀơ̆, khân may mra lah ma khân păng: "Du hom."
23Păng mra ăn trôk mih ma găr ntil khân may srih jêh ta neh, jêh ri ba, play bơh neh, mra jêng ueh jêh ri rmeh ler. Tâm nar nây mpô mpa khân may rong mra sa gơ̆ tâm ndrêch toyh. 24Ndrôk jêh ri seh bri kai mir mra sa ba kah bu gŭm ma ra-i ndrel dông. 25Tơ kalơ lĕ rngôch yôk prêh jêh ri dor yôk mra geh dak n'hor hoch, ta nar geh nau tâm nkhĭt toyh tơ lah pôih rlâm. 26Nđâp ma nau ang khay mra jêng tâm ban ma nau ang nar, jêh ri nau ang nar mra jêng pơh tơ̆ katang lơn, tâm ban ma ang pơh nar, tâm nar yêhôva mra nkŭm lơi ntŭk sôt phung ƀon lan păng, jêh ri ƀư bah ntŭk păng dong ƀư sôt jêh.

Kôranh Brah Phat Dôih Bri Asiri

27Aơ, amoh Yêhôva văch tă bơh ngai ma nau păng duh nuih jêh ri ma nhhuk ŭnh hao thŭl. Trôm mbung păng bêng ma nau ji nuih, jêh ri mpiăt păng tâm ban ma ŭnh sa. 28N'hâm păng jêng tâm ban ma n'hor dak jru ler kơh hao tât ta trôko, gay ma nsiăng phung ndŭl mpôl ma dông gŭm nau ƀư rai, jêh ri dơm tâm trôm mbung phung ƀon lan loih n'glap nau tâm nkhah.
29Khân may mra mprơ tâm ban ma tâm măng bu ƀư nau nhêt sông kloh ueh. Khân may mra geh nuih n'hâm maak tâm ban ma bu ntơm hăn ta yôk Yêhôva, ma Lŭ Isarael, dôl bu uh n'hôm. 30Jêh ri Yêhôva mra ăn bu iăt bâr păng, jêh ri ăn bu saơ ti păng dong ma nau ji nuih katang jêh ri ma mpiăt ŭnh hit, ma sial katang, sial phŭt, jêh ri pler. 31Yor lah phung Asiri mra râp sâr tơ lah tăng bâr Yêhôva, tơ lah Yêhôva dong khân păng ma mâng nê̆. 32Ăp tong Yêhôva dong khân păng ma mâng rnê̆ mra tŭp ta khân păng ma nau nteh gâr jêh ri gong rêng. Yêhôva mra yơr ti tâm lơh đah khân păng. 33Yor lah bơh jŏ jêh bu nkra ntŭk gŭch. Nanê̆ bu nkra păng ma hađăch, păng jru jêh ri dĭ, geh ŭnh jêh ri long âk, n'hâm Yêhôva tâm ban ma n'hor lŭ mô ŭnh mra sênh ăn ŭnh hit.