Lời giới thiệu

Thi Thiên là sách ngợi khen và cầu nguyện của Kinh Thánh. Những bài thánh ca và cầu nguyện này được sưu tập và sử dụng trong các lễ thờ phượng của người Do Thái, và dần dần bộ sưu tập này được đưa vào trong Kinh Thánh. Trong đó một số bài khá nổi tiếng được sáng tác bởi vua Đa-vít, nhưng toàn bộ tuyển tập này là công việc bởi nhiều tác giả khác nhau trong suốt một quãng thời gian dài.
 Sách Thi Thiên bao gồm nhiều thể loại: Có những bài hát dùng để ca tụng và thờ phượng Đức Chúa Trời; những lời cầu nguyện xin giúp đỡ, bảo vệ, và ban sự cứu rỗi; những lời cầu xin sự tha thứ; những bài ca cảm tạ ơn phước của Đức Chúa Trời; và cả những lời cầu xin trừng phạt kẻ thù. Những lời cầu nguyện này gồm có lời cầu nguyện của cả cá nhân lẫn của dân tộc; một số bài mô tả tình cảm thân thiết của một người, trong khi đó có những bài khác trình bày nhu cầu và cảm xúc của tất cả con dân Chúa.
 Những thi thiên này đã được Chúa Jêsus và các tác giả Tân Ước trích dẫn sử dụng, và trở thành một kho tàng quý giá trong các lễ thờ phượng của Hội Thánh ngay từ lúc ban đầu.

Bố cục

 Sách Thi Thiên gồm có 150 bài và được chia làm năm bộ như sau:
Thi Thiên 1 – 41
Thi Thiên 42 – 72
Thi Thiên 73 – 89
Thi Thiên 90 – 106
Thi Thiên 107 – 150