73

TẬP THỨ BA

(Thi Thiên 73-89)

So sánh sự cuối cùng của kẻ ác và của người công chính

Thi Thiên của A-sáp
  1Đức Chúa Trời thật tốt lành đối với Y-sơ-ra-ên,
   Tức là những người có lòng trong sạch.
  2Còn về phần con, chân con gần vấp ngã,
   Suýt chút nữa bước con bị trượt.
  3Vì khi con thấy sự thịnh vượng của kẻ ác
   Thì ganh ghét kẻ kiêu ngạo.

  4Vì chúng chẳng bị đau đớn khi chết;
   Thân thể chúng vẫn mập mạnh.
  5Chúng chẳng gặp rối ren như những người khác,
   Cũng không bị tai họa như người đời.
  6Vì thế, sự kiêu ngạo làm cái kiềng nơi cổ chúng;
   Bạo ngược bao phủ chúng như áo quần.
  7Mắt chúng lộ ra trong mỡ;
   Lòng chúng đầy những ý tưởng điên rồ.
  8Chúng chế giễu, nói những lời độc ác và đe dọa
   Chúng nói cách kiêu kỳ.
  9Miệng thì nói hành thiên thượng
   Còn lưỡi lại vu cáo thế gian.

  10Vì cớ ấy dân Ngài nghiêng về phía chúng,
   Và họ uống cạn chén nước của chúng.
  11Chúng nói: “Làm sao Đức Chúa Trời biết được?
   Đấng Chí Cao có tri thức sao?”
  12Kìa, kẻ ác bình an vô sự luôn luôn;
   Của cải chúng cứ gia tăng mãi.
  13Con đã giữ lòng con tinh sạch là vô ích
   Và rửa tay con trong sự vô tội là luống công.
  14Vì hằng ngày con phải chịu gian nan,
   Mỗi buổi sáng con bị sửa phạt.

  15Nếu con có nói rằng: “Ta sẽ nói như thế”
   Thì con đã phạm tội bất trung với dòng dõi con cái Chúa.
  16Khi con suy ngẫm để hiểu rõ điều ấy
   Thì con cảm thấy cực nhọc phiền lòng.
  17Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời,
   Thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng.
  18Chúa thật đặt chúng trong nơi trơn trợt;
   Ngài làm cho chúng rơi vào cảnh diệt vong.
  19Kìa, chúng bị hủy diệt trong chốc lát,
   Nỗi kinh hoàng khiến chúng tiêu vong.
  20Lạy Chúa, như người ta coi thường giấc chiêm bao khi tỉnh thức thể nào,
   Thì Chúa cũng xua tan hình bóng của chúng khi Ngài tỉnh thức thể ấy.

  21Khi lòng con chua xót,
   Và dạ con xốn xang,
  22Thì bấy giờ con trở nên kẻ ngu si, dốt nát,
   Con khác nào một thú vật trước mặt Ngài vậy.
  23Nhưng con cứ ở cùng Chúa luôn luôn;
   Chúa nắm lấy tay phải con.
  24Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt con,
   Rồi sau đó, tiếp rước con trong vinh quang.
  25Ở trên trời con có ai trừ ra Chúa?
   Còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.
  26Thể xác và tâm hồn con bị tiêu hao,
   Nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng con;
   Và là phần của con đến đời đời.

  27Vì kìa những kẻ xa Chúa sẽ hư vong;
   Chúa sẽ hủy diệt những kẻ phạm tội bất trung, từ bỏ Ngài.
  28Nhưng thật phước hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời;
   Con chọn Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình,
   Để thuật lại tất cả công việc của Ngài.