62

Đức Chúa Trời bảo vệ người tin cậy Ngài

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng, theo điệu “Giê-đu-thun”
  1Linh hồn con an nghỉ nơi một mình Đức Chúa Trời;
   Sự cứu rỗi của con từ Ngài mà đến.
  2Một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của con;
   Cũng là nơi ẩn náu của con; con sẽ không hề bị rúng động.

  3Các ngươi xông vào đánh một người cho đến chừng nào?
   Cả bọn hiệp lại triệt hạ người ta
   Như một cái vách nghiêng, một hàng rào sắp ngã sao?
  4Chúng chỉ bàn bạc để đánh đổ người khỏi địa vị cao trọng.
   Chúng chuộng điều giả dối,
  Miệng thì chúc phước
   Nhưng trong lòng thì nguyền rủa. (Sê-la)

  5Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời,
   Vì niềm hi vọng ta đặt nơi Ngài.
  6Chỉ một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của ta,
   Cũng là nơi ẩn náu của ta; ta sẽ chẳng bị rúng động.
  7Sự cứu rỗi và vinh quang của ta ở nơi Đức Chúa Trời;
   Ngài là vầng đá của ta, nơi ẩn náu của ta.

  8Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn;
   Hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài;
   Vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. (Sê-la)

  9Thật người hạ lưu chỉ là hơi thở,
   Người thượng lưu chỉ là ảo mộng;
  Đem đặt lên cân, chúng nhẹ tựa lông hồng.
   Tất cả đều nhẹ hơn hơi thở.
  10Đừng cậy sự áp bức,
   Cũng đừng hi vọng hão huyền vào của trộm cắp;
   Nếu của cải thêm nhiều, chớ chú tâm vào đó.

  11Đức Chúa Trời có phán một lần,
   Con có nghe điều nầy hai lần,
  Rằng quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời.
   12Lạy Chúa, sự nhân từ thuộc về Ngài,
  Vì Ngài trả cho mỗi người
   Tùy theo công việc họ làm.