42

TẬP THỨ HAI

(Thi Thiên 42-72)

Lòng khát khao Đức Chúa Trời trong cảnh hoạn nạn và lưu đày

Huấn ca của con cháu Cô-ra. Sáng tác cho nhạc trưởng
  1Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn con mơ ước Chúa
   Như con nai cái thèm khát khe nước.
  2Linh hồn con khát khao Đức Chúa Trời,
   Là Đức Chúa Trời hằng sống.
  Khi nào con sẽ đến
   Và được gặp mặt Ngài?
  3Hằng ngày, người ta cứ hỏi con:
   “Đức Chúa Trời ngươi đâu?”
  Thì con nuốt nước mắt thay cho thức ăn
   Suốt đêm ngày.

  4Xưa con đi cùng đoàn dân,
   Dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời
  Với tiếng reo mừng và ca ngợi,
   Giữa đoàn dân đông dự lễ.
  Bây giờ nhớ lại những điều ấy
   Lòng con buồn thảm, xót xa.
  5Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã
   Và bồn chồn trong mình ta?
  Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; Ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa,
   Vì nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu.
  6Đức Chúa Trời con ôi!
   Linh hồn con nao sờn trong con;
  Từ đất Giô-đanh, từ núi Hẹt-môn
   Và từ gò Mít-sê-a, con nhớ đến Chúa.
  7Vực thẳm gọi nhau
   Trong tiếng ào ào của thác nước Chúa;
  Các lượn sóng và nước lũ của Chúa
   Phủ chụp lấy con.
  8Dù vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ Ngài;
   Ban đêm, bài hát Ngài ở cùng con,
   Tức là bài cầu nguyện với Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự sống cho con.

  9Con sẽ thưa với Đức Chúa Trời là Vầng Đá của con rằng:
   “Sao Chúa quên con?
  Vì sao con phải buồn thảm
   Dưới sự áp bức của kẻ thù?”
  10Khi kẻ thù chế giễu con,
   Hằng ngày chúng cứ hỏi:
  “Đức Chúa Trời ngươi đâu?”
   Khiến con đau đớn như xương cốt bị gãy.

  11Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã
   Và bồn chồn trong mình ta?
  Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; vì Ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
   Là Đấng cứu giúp ta và là Đức Chúa Trời của ta.