59

Cầu Chúa giải cứu khỏi kẻ thù

Thi Thiên của Đa-vít. Sáng tác khi Sau-lơ sai người canh chừng nhà Đa-vít để giết ông. Cho nhạc trưởng, theo điệu “Xin đừng hủy diệt”
  1Đức Chúa Trời của con ôi! Xin giải cứu con khỏi các kẻ thù,
   Và bảo vệ con khỏi những kẻ nổi lên chống lại con.
  2Xin giải cứu con khỏi quân độc ác
   Và khỏi bọn khát máu.

  3Vì chúng đang rình rập để hại mạng sống con;
   Đức Giê-hô-va ôi! Những kẻ hung bạo họp nhau chống lại con
  Mặc dù con không chống đối cũng chẳng phạm tội gì.
   4Chúng chạy đến tấn công dù con không có lỗi lầm gì.

  Xin Chúa thức dậy để giúp đỡ con và đoái xem con.
   5Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
  Xin trỗi dậy để trừng phạt các nước;
   Đừng thương xót những kẻ độc ác, phản bội. (Sê-la)

  6Buổi chiều chúng quay lại
   Tru như chó
   Và đi vòng quanh thành.
  7Kìa miệng chúng tuôn lời mắng chửi;
   Môi chúng như những thanh gươm.
   Vì chúng tự nhủ: “Có ai nghe đâu?”

  8Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ cười chúng nó
   Và nhạo báng các nước.
  9Đức Chúa Trời là sức mạnh của con, con sẽ ngửa trông nơi Ngài.
   Chính Ngài là nơi ẩn náu của con.
  10Đức Chúa Trời sẽ lấy lòng nhân từ Ngài mà tiếp đón con;
   Đức Chúa Trời sẽ cho con thấy kẻ thù của con bị báo trả.

  11Lạy Chúa, là cái khiên của chúng con!
   Đừng hủy diệt chúng ngay, e con dân Chúa mau quên ơn Ngài;
  Hãy dùng quyền năng Chúa làm chúng tan lạc
   Và đánh bại chúng.
  12Vì tội lỗi của miệng chúng,
   Là lời nguyền rủa và dối trá mà môi chúng nói ra,
   Nguyện chúng bị mắc bẫy trong sự kiêu ngạo mình!
  13Xin Chúa nổi giận mà tiêu diệt chúng,
   Hãy tiêu diệt chúng hoàn toàn.
  Xin cho chúng biết rằng Đức Chúa Trời đang cai trị Gia-cốp
   Cho đến tận cùng trái đất. (Sê-la)

  14Buổi chiều chúng trở lại
   Tru như chó
   Và đi vòng quanh thành.
  15Chúng lang thang đây đó để kiếm ăn;
   Nếu không được no nê thì chúng sẽ ở đêm tại đó.

  16Nhưng con sẽ ca hát về sức mạnh của Chúa;
   Buổi sáng con sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa
  Vì Chúa là đồn lũy của con,
   Nơi trú ẩn trong lúc gian truân.
  17Lạy Chúa là sức lực con, con sẽ ca ngợi Ngài;
   Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu của con,
   Tức là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ với con.