9

Đền thờ bị phá hủy

1Tôi thấy Chúa đứng bên bàn thờ, ra lệnh: "Hãy đập tan các đầu cột, làm cho đền thờ rúng động, các trụ cột gãy và mái nhà sụp đổ trên đầu dân chúng đứng trong đền thờ. Dù họ có cố trốn ra nhưng không ai chạy thoát; tất cả đều thiệt mạng.
2“Dù họ đào hố sâu trốn xuống tận âm phủ, tay ta cũng kéo họ lên. Dù họ leo lên tận trời xanh, Ta cũng kéo họ xuống. 3Dù họ trốn trên đỉnh núi Cát-mên, Ta cũng tìm ra và bắt sạch. Dù họ lặn xuống đáy biển cho Ta đừng thấy, Ta cũng sẽ sai rắn biển cắn chết họ dưới vực sâu. 4Dù họ bị quân thù lưu đày, Ta cũng sai lưỡi gươm giết họ trong đất lưu đày. Mắt Ta sẽ theo dõi họ để giáng họa thay vì ban phúc lành."
5Chúa - Chân Thần vạn quân - chạm đến mặt đất thì nó chảy tan, làm cho dân cư trên đất phải khóc than. Cả đất đai lẫn dân cư sẽ tràn lên như sông Ninh rồi cùng nhau sụp xuống hố thẳm diệt vong. 6Chúa là Đấng xây các bực thang trên trời, đặt móng dưới đất cho bầu trời, gọi nước đại dương đến và đổ ra trên mặt đất; danh Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
7Nhân dân Y-sơ-ra-ên! Các ngươi đối với Ta không khác gì dân Ê-ti-ô-pi sao? Chúa hỏi: Không phải Ta đã đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, dân Phi-li-tin ra khỏi Cáp¬-tô, và dân Sy-ri ra khỏi Ki-rơ sao?
8Này, mắt Chúa sẽ theo dõi vương quốc tội ác này và lưu đày dân nó khắp mặt đất. Tuy nhiên, Ta hứa rằng cảnh nước mất nhà tan của các ngươi sẽ có ngày chấm dứt. 9Vì Ta đã ra lệnh cho các dân tộc sàng sảy dân Ta như lúa nhưng không một hạt lúa chắc nào sẽ bị mất. 10Tuy nhiên, tất cả những kẻ phạm tội ác mà còn tự bảo: "Chúa không bao giờ phạt ta đâu!" đều sẽ bị tàn sát trong cuộc chiến tranh.

Ngày phục quốc

11Lúc ấy, Ta sẽ xây lại thành phố Đa-vít và phục hồi vinh quang nó, dù hiện nay thành phố ấy đổ nát, điêu tàn. 12Y-sơ-ra-ên sẽ được đất Ê-đôm và tất cả các nước thuộc về Ta làm sản nghiệp." Chúa là Đấng thực hiện chương trình ấy đã phán vậy.
13Chúa phán: "Thời kỳ ấy, dân ta sẽ được mùa dư dật, vừa gặt xong vụ mùa đã bắt đầu (cày cấy) vụ chiêm, vừa ép nho xong, vườn đã nứt đọt cho mùa sau. Các núi đồi sẽ tràn đầy rượu nho. 14Ta sẽ lại đem dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày khắp nơi về nước. Họ sẽ xây lại các thành phố đổ nát và an cư lạc nghiệp tại đó. Họ sẽ trồng vườn nho và vườn cây trái, họ sẽ được uống rượu, ăn trái cây họ trồng. 15Ta sẽ bảo tồn họ trong đất nước họ. Họ không bao giờ còn bị bắt lưu đày ra khỏi quê cha đất tổ, là sản nghiệp Ta đã ban cho họ." Chúa Hằng Hữu là Chân Thần các ngươi phán vậy.