73

Ndrom Sămƀŭt Rơh Pe

 Nau nglĕ dŭt phung ƀai đah phung sŏng.
1Nanê̆ Brah Ndu jêng ueh ma phung Israel;
 Ma phung geh nuih n'hâm kloh
2Ƀialah jâng gâp bơi ma văk prah, nhuat gâp bơi ma prah
3Yorlah gâp geh nau kơnh ma phung sưr;
 Tơlah gâp saơ nau ueh maak phung ƀai.
4Yorlah khân păng mâu geh ôh nau rêt ni, tơlah khân păng khĭt;
 Ƀiălah nau katang khân păng gŭ nâp.
5Khân păng mâu gŭ ôh tâm nau rêh ni nâm bu phung bunuyh êng
6Yor nây nau sưr jêng bok ao khân păng soh n'gut.
7Măt khân păng rgloh padih yorlah khân păng geh rmeh lơn ma nuih n'hâm ŭch
8Khân păng mưch, jêh ri ma nau ƀai ngơi ma nau tŭn jot;
 Khân păng ngơi bêng ma nau sưr.
9Bâr mbung khân păng ngơi tâm rdâng tât ta kalơ trôk;
 Jêh ri mpiăt khân păng nsong lam bri neh
10Păng mra lŏ njŭn leo phung ƀon lan păng;
 Khân păng rvăn dak âk rmeh.
11Jêh ri khân păng lah, mâm ƀư Brah Ndu dơi gĭt?
 Mâm ƀư Nơm Kalơ Lơn dơi năl?
12Aơ, pô aơ phung ƀai;
 Khân păng hâk răm ƀaƀơ, khân păng bun drăp ndơ.
13Pô ri mâu khlay ôh gâp ƀư kloh jêh nuih n'hâm gâp;
 Jêh ri rao jêh ti gâp tâm nau mâu mâp tih;
14Yorlah ăp nar bu dong gâp; ăp ôi nau tâm rmal tŭp ta gâp;
15Tơlah gâp lah, gâp mra ngơi pô aơ;
 Aơ, gâp mra rlăng ma mpôl phung kon may
16Tơlah gâp joi ŭch gĭt rbăng nau nây,
 Păng jêng nau jê̆, toyh ta năp măt gâp;
17Kŏ gâp lăp tâm ntŭk kloh ueh Brah Ndu;
 Jêh ri mĭn ma nar dăch lôch khân păng.
18Nanê̆, may dơm khân păng ta trong mbĭr; may ăn prah khân păng tâm nau rai lôch.
19Uănh khân păng rai lôch ƀât lât!
 Khân păng roh ngăn ma nau klach toyh,
20Nâm bu nau mbơi tơlah bu kah rngăl;
 Pô ri, Ơ Kôranh Brah, tơlah may kah rngăl, may mra tâm rmot ma rup khân păng;
21Yorlah huêng gâp rngot, jêh ri nuih n'hâm gâp nâm bu ntâp jêh;
22Rnôk nây gâp jêng rluk jêh ri mâu gĭt rbăng ôh;
 Ta năp măt may gâp jêng tâm ban ma jun
23Ƀiălah gâp gŭ ndrel ma may ƀaƀơ; may kuăn jêh gâp tâm ti ma may
24may mra njŭn leo gâp ma nau may mƀăp nti;
 Jêh ri kandơ̆ may mra rom gâp tâm nau chrêk rmah.
25Mbu hôm geh êng đŏng ma may tâm trôk?
 Ta neh ntu tâm ban lĕ, gâp mâu hôm ŭch ma bu êng ôh, kanŏng may yơh.
26Nglay săk jêh ri play nuih gâp mra roh rai;
 Ƀiălah Brah Ndu jêng nau katang ma nuih n'hâm gâp jêh ri jêng drăp gâp krâm n'ho ro.
27Yorlah pô aơ; Phung gŭ ngai đah may mra rai yot; may ƀư rai jêh phung du tă bơh may ƀư nau ka n'hong.
28Ƀiălah hăn dăch ta Brah Ndu jêng nau ueh ma gâp;
 Gâp dơn Kôranh Brah Yêhôva jêng ntŭk gâp gŭ krap;
 Gay ma gâp dơi nkoch bri lĕ rngôch kan may.