53

Đầy tớ Chúa dưới mắt loài người

1Có bao nhiêu người tin lời Chúa? Ai chịu nghe tin mừng chúng tôi loan báo? Chúa sẽ tiết lộ quyền năng cứu độ cho ai? 2Trước mặt Đấng Tạo hóa, Ngài lớn lên như cây non nứt lộc từ gốc rễ mọc trong lòng đất khô hạn; Ngài chẳng có thân hình đẹp đẽ. Loài ngườic nhìn ngắm, thấy Ngài không có gì hấp dẫn. 3Ngài bị loài người khinh dể, khước từ; Ngài là Con người đau đớn, quen chịu sầu khổ. Loài người thấy Ngài liền ngoảnh mặt, bĩu môi, khinh miệt, không thèm đếm xỉa.

Đầy tớ Chúa dưới mắt Đấng Tạo hóa

4Tuy nhiên, Ngài đã gánh nỗi buồn bực và chịu cảnh đau thương thay chúng ta. Thế mà chúng ta tưởng lầm Ngài bị Thượng Đế đánh đập và trừng phạt. 5Thật ra, vì chúng ta phạm tội, Ngài chịu thương tích đầy mình; vì chúng ta gian ác, Ngài chịu vết đâm chí mạng. Nhưng nhờ Ngài chịu hình phạt, chúng ta được bình an; nhờ Ngài chịu đòn vọt, chúng ta được lành bệnh. 6Tất cả nhân loại giống như đàn chiên lạc lối; mỗi người tẻ tách đường ngay, chọn riêng một nẻo đường cong quẹo. Thế mà Thượng Đế lại để cho Ngài gánh tất cả tội ác của loài người.

Sự hy sinh của Ngài dưới mắt loài người

7Tuy bị bạc đãi áp bức nhưng Ngài im lặng, không một lời than thở. Ngài bị người ta điệu đi như chiên con đến lò thịt; Ngài im lặng chịu cực hình như chiên câm trước mặt thợ hớt lông, không bao giờ mở miệng phàn nàn, oán trách. 8,9Ngài bị điệu từ phòng giam qua tòa án, đến pháp trường. Những người đương thời có ai biết được Ngài chết vì tội lỗi của dân Ta, mặc dù Ngài không bao giờ làm một điều sai quấy hoặc nối một lời dối gạt? Ngài bị chôn như một tử tội nhưng lại chôn trong mộ người giàu.

Sự hy sinh của Ngài dưới mắt Đấng Tạo hóa

10Tuy nhiên, Ngài chịu đau buồn và thương tích theo đúng chương trình Đấng Tạo hóa đã hoạch định. Sau khi hy sinh tính mạng làm tế lễ chuộc tội, Ngài sẽ sinh ra một dòng dõi mới. Ngài sẽ phục sinh và thực hiện chương trình của Đấng Tạo hóa đến mức tuyệt hảo. 11Ngài sẽ hài lòng khi thấy kết quả tốt đẹp của những ngày quặn thắt, đau thương. Nhờ kinh nghiệm của Đầy tớ Công chính Ta, nhiều người được tha tội và được kể là công chính vì Ngài mang gánh tội lỗi họ. 12Do đó, Ta sẽ cho Ngài vinh quang của bậc đại vĩ nhân vì Ngài đã trút đổ linh hồn mình cho đến chết, dù phải bị liệt vào hàng tội nhân. Ngài đã mang gánh tội lỗi của nhiều người và biện hộ cho những người phạm tội.