5

Biện pháp gắt gao của vua Ai-cập

1Sau đó, Mai-sen đi với A-rôn đến yết kiến Pha-ra-ôn, thưa rằng: "Chúa Hằng Hữu, Chúa của người Y-sơ-ra-ên có bảo chúng tôi thưa với vua: Để cho dân Ta đi vào sa mạc hành lễ phụng thờ Ta!" 2Pha-ra-ôn đáp: "Chúa Hằng Hữu là ai mà ra lệnh cho ta? Ta chẳng biết Chúa Hằng Hữu nào hết, cũng chẳng cho dân Y-sơ-ra-ên đi đâu cả." 3Mai-sen và A-rôn lại nói: "Thượng Đế của người Hy-bá có gặp chúng tôi thật. Nếu bệ hạ không để cho chúng tôi đi chừng ba ngày đường vào sa mạc dâng tế lễ cho Chúa Hằng Hữu, chúng tôi sẽ bị bệnh dịch hạch hoặc bị gươm đao tàn sát." 4,5Pha-ra-ôn gắt: "Hai anh định xúi cho dân bỏ bê công việc phải không? Thôi, trở về làm việc đi!"
6Ngay hôm ấy, Pha-ra-ôn ra lệnh cho các viên cai dịch và các cấp chỉ huy của họ: 7,8Đừng cấp rơm cho người Y-sơ-ra-ên như trước nữa nhưng bắt chúng phải tự kiếm lấy rơm để làm gạch; đồng thời cứ giữ đúng số lượng gạch sản xuất như cũ. Đừng để chúng rảnh tay sinh lười, kiếm cớ đòi đi dâng tế lễ cho Thượng Đế của chúng. 9Cứ bắt chúng làm việc càng nặng nề hơn để chẳng còn hơi sức đâu nghe theo lời xúi giục dối trá!" 10,11Vậy, các viên chỉ huy và cai dịch báo cho người Y-sơ-ra-ên: "Pha-ra-ôn sẽ không cho cấp rơm như trước nữa, mỗi người phải tự lo kiếm lấy. Nhưng lượng gạch sản xuất vẫn phải đủ số như cũ." 12Mọi người chia nhau đi ra khắp nơi đi kiếm rạ dùng thế cho rơm. 13,14Trong khi đó các viên cai dịch một mực đốc thúc: "Ngày nào cũng phải làm đủ số gạch ngày đó như trước, không thiếu một viên!" Họ lại đánh đập các người Y-sơ-ra-ên mà chính họ đã chỉ định làm trưởng nhóm (trông coi những người Y-sơ-ra-ên khác làm việc). Họ thét: "Chúng bây chẳng được việc gì hết. Cả hôm qua lẫn hôm nay đều không đủ số gạch!"
15Các trưởng nhóm người Y-sơ-ra-ên lên kêu với Pha-ra-ôn: "Sao bệ hạ cư xử ngặt nghèo với tôi tớ của bệ hạ quá. 16Chúng tôi không được cấp rơm, nhưng lại được lệnh phái sản xuất đủ số gạch như cũ. Chúng tôi bị đòn chỉ vì người của bệ hạ bất công, chứ chúng tôi có lỗi gì?" 17Vua thản nhiên đáp: "Chỉ vì lười biếng mà các anh đòi đi dâng lễ vật cho Thượng Đế chứ gì? 18Về làm việc đi! Chẳng ai cấp rơm cho đâu, nhưng gạch vẫn phải làm cho đủ số."
19Nghe xong những lời đó, các trưởng nhóm người Y-sơ-ra-ên mới ý thức được tình hình vô cùng đen tối của mình. 20,21Khi lui ra khỏi hoàng cung, họ gặp Mai-sen và A-rôn đang đứng đợi, liền nói: "Xin Thượng Đế xử đoán hai ông vì đã làm cho chúng tôi thành ra vật đáng tởm trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, và chính các ông đã trao giáo cho họ đâm chúng tôi."
22Mai-sen trở về cùng Chúa Hằng Hữu, thưa: "Chúa ơi! Sao Chúa đối xử tàn tệ với dân Ngài thế này. Tại sao Chúa sai con đến đây? 23Vì từ lúc con đến gặp Pha-ra-ôn nói điều Chúa bảo, vua càng tỏ ra tàn nhẫn với dân Ngài. Thế mà Chúa vẫn không giải cứu dân Chúa!"