8

Đọc Thánh Kinh, giữ lễ Lều tạm

1Họ kéo về họp tại công trường trước cổng Nước. Họ xin văn sĩ E-xơ-ra đem kinh luật Mai-sen - tức luật Chúa truyền cho Y-sơ-ra-ên đến. 2Ngày mồng một tháng bảy, thầy tế lễ E-xơ-ra đem sách luật ra trước toàn dân, gồm cả nam lẫn nữ và tất cả những người có thể nghe và hiểu được. 3Vậy, tại công trường trước cổng Nước, Ê-xơ-ra đọc kinh luật trước mặt nhân dân, bắt đầu từ sáng sớm cho đến trưa. Mọi người chăm chú lắng nghe. 4Ông đứng trên một cái bục gỗ mới đóng để dùng trong dịp này. Đứng bên phải ông có Ma-ti-thia, Sô-ma, A-na-gia, U-ri. Hinh-kia và Ma-a-xô-gia; bên trái có Phê-đa-gia, Mi-sa-ên, Manh-ki-gia, Ha-sum, Hách-ba-đa-na, Xa-cha-ri và Mê-su-lam. 5Vì E-xơ-ra đứng cao hơn mọi người, nên khi ông mở sách ra, ai nấy đều thấy và đứng lên. 6E-xơ-ra ca tụng Thượng Đế Hằng Hữu vĩ đại; toàn dân đưa tay lên trời, đáp ứng: "A men." Rồi họ quỳ mọp xuống đất thờ lạy Chúa
7,8Sau đó, dân chúng vẫn ở tại chỗ để nghe Giê-sua, Ba-ni, Sê-rê-bia, Gia-min, A-cúp, Sa-bê-thai, Hô-đi-gia, Ma-a-xê-gia, Kê-li-ta, A-xa-ria, Giô-xa-bát, Ha-nan, Bê-la-gia, người Lê-vi đọc từng điều luật và giải thích rõ ràng. Dân chúng hiểu được ý nghĩa nên 9khóc nức nở. Thấy thế, tổng trấn Nê-hê-mi, thầy tế lễ E-xơ-ra và những người Lê-vi đang giảng giải luật pháp bảo họ: "Xin đồng bào đừng than khóc, vì hôm nay là một ngày thánh dành cho Thượng Đế Hằng Hữu. 10,11Nhưng đồng bào nên đem thịt béo, rượu ngọt ra ăn mừng, và chia sẻ thịt rượu với những người nghèo thiếu, vì nguồn vui đến từ Chúa là năng lực của chúng ta, đừng ai phiền muộn nữa." Như thế, người Lê-vi an ủi nhân dân, và họ thôi khóc lóc. 12Mọi người chuẩn bị ăn mừng và gửi một phần thực phẩm cho người nghèo thiếu. Họ cùng nhau hoan hỉ vì đã hiểu được kinh luật Thượng Đế.
13Qua ngày hôm sau, các trưởng tộc họ, thầy tế lễ và người Lê-vi đến gặp E-xơ-ra để học hỏi luật lê cặn kẽ hơn. 14Họ thấy trong đoạn quy định về lễ Lều tạm, Chúa có truyền dạy Mai-sen bảo người Y-sơ-ra-ên phải ở trong nhà lều khi cử hành lễ vào tháng bảy 15và phải truyền dân chúng trong khắp các thành thị cũng như trong Giê-ru-sa-lem lên đồi chặt cành lá ô-liu, lá-sim, lá kè và những cành cây có nhiều lá khác để làm lều. 16Ai nấy đổ xô đi lấy lá. Người ta dựng lều trên mái nhà, trong sân nhà mình hoặc ngay sân Đền thờ, tại công trường bên cổng Nước và công trường bên cổng Ép-ra-im. 17Những người Y-sơ-ra-ên lưu đày trở về đều dựng lều dự lễ. Họ khấp khởi vui mừng, vì từ thời Giô-suê (con của Nun) đến nay, người Y-sơ-ra-ên không có dịp ăn mừng lễ Lều tạm như thế. 18Suốt bảy ngày lễ, E-xơ-ra tiếp tục đọc bộ luật Thượng Đế. Đến ngày thứ tám, lễ bế mạc được cử hành long trọng, đúng theo nghi thức.