42

Ji Hir Ma Brah Ndu Dôl Nau Uh Ah Jêh Ri Nau Bu Nsot Tă Bơh Bri Nơm

 Nau mprơ kon sau Kôrê nkra
1Ơ Brah Ndu, huêng gâp ji hir ma may, tâm ban ma du mlâm jun me joi n'hor dak.
2Huêng gâp ji hir ma Brah Ndu nau rêh
 Ndah jŏ gâp mra hăn mpơl muh măt ta năp Brah Ndu?
3Dak măt gâp jêng ndơ gâp sông sa nar nâm măng
 Dôl bu lah ma gâp, mâu geh rlu tâm Brah Ndu gâp?
4Kăl e gâp hăn ndrel ma băl âk leo khân păng tât ta ngih Brah Ndu,
 Geh bâr troh dreo maak jêh ri tâm rnê
 Du phung âk ƀư nau maak,
 Nuih ma gâp ăn kah gĭt nau nây, jêh ri nuih n'hâm rngot.
5Ơ huêng gâp, mâm ƀư may rdja nuih n'hâm, jêh ri uh ah tâm săk jăn gâp?
 Kâp gân hom ma Brah Ndu Yorlah gâp mra lo mât ton ma
 Păng Yor geh nau tâm rklaih tă bơh muh măt Păng
6Ơ Brah Ndu gâp ah, huêng gâp rdja nuih n'hâm tâm săk jăn gâp.
 Yorlah tă bơh bri Yurdan, bơh yôk Hêrmôn jêh ri tă bơh mbon Mitsar
 Gâp kah gĭt rvê ma may.
7Brong jru kuăl brong jru, dôl tăng nteh dak leng Brah Ndu
 Lĕ rngôch dak njach ryă may rdja jêh ri katang rgăn jêh ta kalơ gâp.
8Dôl nar Yêhôva ăt Păng ăn nau yô̆
 Jêh ri tâm măng gâp mprơ tâm rnê ma
 Păng gâp mbơh sơm ma Brah Ndu jêng nau rêh gâp
9Gâp lah ma Brah Ndu, jêng glo lu gâp. Mâm ƀư may chuêl gâp?
 Mâm ƀư gâp hăn tâm nau rngot klâng
 Yor nơm rlăng tun jot gâp yơh.
10Nau phung rlăng suai rak, jêng tâm ban ma nchah lơi nting gâp.
 Dôl khân păng lah ƀaƀơ ma gâp,
 Mbah Brah Ndu may?
11Ơ Huêng gâp mâm ƀư may rdja nuih n'hâm tâm săk jăn gâp?
 Kâp gân hom ma Brah Ndu, Yorlah gâp mra lo mât ton ma Păng.
 Păng jêng nau tâm rklaih ma muh măt gâp jêh ri Brah Ndu gâp.