42

Pún Bar

Cũai Ca Ỡt Yơng Tễ Cruang Án Bữm Câu Ễ Chu

  1Ơ Yiang Sursĩ ơi! Raviei cứq ngcuang anhia
   samoât yỡt ngcuang nguaiq dỡq tâng tũm.
  2Raviei cứq ễ khlac ễ dớm yoc ramóh anhia la Yiang Sursĩ ca tamoong níc.
   Bo léq nŏ́q cứq têq pỡq sang toam choâng moat anhia?
  3Cứq nhiam níc cu rangái sadâu.
   Cứq lưn sarliang moat pláih crơng sana cha.
  Bữn cũai blớh níc cứq neq: “Nléq Yiang Sursĩ mới?”
  4Sanua cứq sanhữ loah tễ máh ŏ́c tễ nhũang,
   chơ mứt pahỡm cứq sâng ngua lứq.
  Bo ki cứq pỡq parnơi cớp clứng cũai chu Dống Sang Toâr cỗ ễ sang toam Yiang Sursĩ.
   Bo alới triau cupo cớp ũat khễn Yiang Sursĩ, ki cứq toâp ayông alới.

  5Cứq blớh mứt cứq bữm neq: “Nŏ́q mới dớm veq cớp clơng la‑ỡq?
   Cóq mới canưm poâng Yiang Sursĩ.”
  Ngkíq cứq têq ũat khễn loah án,
   yuaq án la Yiang ca chuai amoong cứq.

  6-7Mứt pahỡm cứq sâng ngua cớp clơng la‑ỡq.
   Yuaq ngkíq, cứq sarốh sarnớm lúh chuaq níc Ncháu.
  Án yỗn cứq sâng ngua samoât riang cũai sâng hỗ lampóh tâng dỡq mưt.
   Sưong ki samoât riang dỡq srúh rêng lứq
   tễ cóh Her-môn cớp cóh Mi-sar pỡ crỗng Yôr-dan.

  
  8Sễq Yiang Sursĩ yỗn cứq bữn ŏ́c ayooq tâng tangái.
   Ngkíq nŏ́q cứq têq ũat khễn án tâng sadâu.
  Sưong nâi la samoât santoiq cứq câu chiau yỗn Yiang Sursĩ,
   án ca yỗn cứq bữn tamoong.

  9Cứq sễq tễ Yiang Sursĩ, la côl carpáng cứq, neq:
   “Cỗ nŏ́q anhia khlĩr cứq?
   Cỗ nŏ́q cứq cóq chĩuq túh arức tễ máh cũai ca kêt cứq?”
  10Máh cũai kêt cứq, alới tĩn sarúq cứq na láih parnai ayê ra‑ac.
   Cớp alới blớh níc cứq neq: “Yiang Sursĩ mới ỡt nléq?”

  11Chơ cứq blớh mứt cứq bữm neq: “Nŏ́q mới dớm veq cớp clơng la‑ỡq?
   Cóq mới canưm poâng Yiang Sursĩ.”
  Ngkíq cứq têq ũat khễn loah án,
   yuaq án la Yiang ca chuai amoong cứq.