42

Quyển 2

Mong được gần Chúa

Soạn cho nhạc trưởng. Bài mạch-kinh của con cháu Cô-rê.

  1Thượng Đế ôi, tôi khao khát Ngài
   như con nai thèm suối nước.
  2Tôi khát khao Thượng Đế hằng sống.
   Chừng nào tôi mới được đi gặp Ngài?
  3Ngày đêm nước mắt làm thức ăn cho tôi.
   Người ta luôn luôn hỏi tôi, “Thượng Đế anh đâu?”
  4Khi tôi nhớ lại thời tươi đẹp ấy,
   thì tôi thốt ra nỗi lòng của tôi.
  Trước kia tôi thường đi cùng dân chúng,
   hướng dẫn họ vào đền thờ để hát ca ngợi Ngài.
  5Tại sao tôi buồn bã đến thế?
   Tại sao tôi bực dọc đến thế?
  Tôi phải tiếp tục hi vọng nơi Thượng Đế,
   và sẽ vẫn ca ngợi Ngài là Cứu Chúa
  6và Thượng Đế tôi.
   Tôi rất buồn thảm.
  Tôi nghĩ đến Ngài nơi nguồn sông Giô-đanh,
   gần đỉnh núi Hẹt-môn và núi Mít-xa.
  7Thác lũ của Ngài vang động.
   Những đợt sóng Chúa ập vào tôi.
  8Mỗi ngày Chúa tỏ lòng nhân từ của Ngài cùng tôi.
   Mỗi tối tôi hát ca ngợi Ngài,
   như lời cầu nguyện cùng Thượng Đế hằng sống.
  9Tôi thưa cùng Thượng Đế,
   là Khối Đá của tôi rằng,
  “Sao Chúa quên tôi?
   Tại sao tôi buồn thảm và bị kẻ thù quấy rối?”
  10Những sự sỉ nhục của kẻ thù muốn giết chết tôi.
   Chúng luôn luôn hạch hỏi,
   “Thượng Đế anh đâu rồi?”
  11Tại sao tôi buồn thảm?
   Tại sao tôi bực dọc?
  Tôi sẽ tiếp tục đặt niềm hi vọng nơi Chúa,
   và sẽ vẫn ca ngợi Ngài
   là Cứu Chúa và là Thượng Đế tôi.