17

Mniê Knhông Prŏng

1 Êdei tinăn sa čô hlăm phung kjuh čô dĭng buăl jăk djă kjuh boh êlŭ hriê leh anăn lač kơ kâo, “Hriê bĕ, kâo srăng ktrâo kơ ih klei phat kđi kơ mniê knhông prŏng, pô dôk gŭ ti dlông lu êa. 2 Hŏng ñu yơh phung mtao ti lăn ala ngă klei knhông, leh anăn kpiê klei knhông ñu, phung dôk ti lăn ala mnăm leh tơl ruă.” 3 Ñu pŭ kâo hlăm Mngăt Myang ba kơ kdrăn tač, leh anăn kâo ƀuh sa čô mniê dôk gŭ đĭ sa drei hlô dliê hrah huč bŏ hŏng anăn klei blŭ dlao wač kơ Aê Diê. Hlô dliê anăn mâo kjuh boh kŏ leh anăn pluh ƀĕ ki. 4 Mniê anăn hơô ao hrah jŭ leh anăn hrah huč, mprăp leh hŏng mah, boh tâo yuôm, leh anăn añŭ. Ñu djă hlăm kngan sa boh atŏ mah bŏ hŏng klei jhat leh anăn hŏng klei čhŏ mrŏ mơ̆ng klei knhông ñu. 5Ti adhei ñu arăng čih leh sa anăn sa klei yuôm hgăm: “Ƀaƀilôn pô prŏng, Amĭ kơ phung mniê knhông leh anăn klei čhŏ jhat ti lăn ala.” 6Kâo ƀuh mniê anăn ruă hŏng êrah phung doh jăk leh anăn êrah phung hưn bi sĭt kơ Yêsu.
 Tơdah kâo ƀuh ñu kâo bi kngăr snăk.
7Ƀiădah dĭng buăl jăk lač kơ kâo, “Si ngă ih bi kngăr lĕ? Kâo srăng mblang kơ ih klei yuôm hgăm kơ mniê anăn, leh anăn kơ hlô dliê ñu đĭ mâo kjuh boh kŏ leh anăn pluh ƀĕ ki. 8 Hlô dliê ih ƀuh anăn jing leh, leh anăn amâo lŏ jing ôh, leh anăn srăng kbiă mơ̆ng ƀăng êlam leh anăn nao kơ klei rai tuč. Leh anăn phung dôk ti lăn ala amâo mâo anăn čih leh hlăm hdruôm hră klei hdĭp mơ̆ng ênuk hrih lăn ala srăng bi kngăr êjai ƀuh hlô dliê anăn, kyuadah ñu jing leh, leh anăn amâo lŏ jing ôh, leh anăn ñu srăng lŏ hriê. 9Tinei yơh bi mâo hĕ klei thâo săng leh anăn klei thâo mĭn: kjuh boh kŏ jing kjuh boh čư̆, tinăn mniê anăn dôk gŭ. Diñu jing msĕ mơh kjuh čô mtao: 10Êma čô hlăm phung diñu dlưh leh, sa čô dôk kiă kriê ară anei, leh anăn sa čô mkăn ka truh ôh. Tơdah ñu truh, ñu srăng dôk knŏng bhiâo. 11Bi kơ hlô dliê jing leh, leh anăn amâo lŏ jing ôh, ñu anăn jing mtao tal sa păn, ƀiădah ñu jing hlăm phung kjuh čô, leh anăn ñu srăng nao kơ klei rai tuč. 12 Pluh ƀĕ ki ih ƀuh anăn jing pluh čô mtao ka tuôm mă tŭ klei dưi kiă kriê ôh, ƀiădah diñu srăng mă tŭ klei dưi jing mtao êjai sa mông, mbĭt hŏng hlô dliê anăn. 13Phung mtao anăn mâo sa ai, leh anăn diñu brei klei ktang leh anăn klei dưi diñu kơ hlô dliê. 14Diñu srăng bi blah hŏng Êđai Biăp, leh anăn Êđai Biăp srăng dưi hŏng diñu, kyuadah gơ̆ jing Khua Yang kơ jih jang phung khua yang leh anăn Mtao kơ jih jang phung mtao, leh anăn phung dôk mbĭt hŏng gơ̆ jing phung Aê Diê iêu leh, ruah leh, leh anăn jing phung sĭt suôr.”
15Leh anăn dĭng buăl jăk lač kơ kâo, “Êa ih ƀuh anăn, anôk mniê knhông dôk gŭ, jing phung ƀuôn sang, phung lu, phung găp djuê mnuih, leh anăn phung blŭ klei mdê mdê. 16Bi kơ pluh ƀĕ ki ih ƀuh anăn, diñu leh anăn hlô dliê srăng bi êmut kơ mniê knhông anăn. Diñu srăng mă jih mnơ̆ng ñu mâo, brei ñu dôk lưng mlŭn, ƀơ̆ng kđeh ñu, leh anăn čuh ñu hŏng pui. 17Kyuadah Aê Diê dưm leh hlăm ai tiê diñu brei diñu bi truh klei Aê Diê čiăng, hŏng klei phung mtao anăn jing sa ai, leh anăn brei klei diñu dưi kiă kriê kơ hlô dliê, tơl klei Aê Diê blŭ srăng bi sĭt. 18Leh anăn mniê ih ƀuh anăn jing ƀuôn prŏng kiă kriê phung mtao ti lăn ala.”