2

Chúa Giê-xu giáng sinh

1Thời đó, Hoàng đế La-mã Âu-gút ra lệnh kiểm tra dân số khắp đế quốc. 2Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời Qui-ri-ni làm tổng trấn xứ Sy-ri và Do-thái. 3Mọi người đều phải về quê đăng ký.
4Vì Giô-sép thuộc dòng họ Đa-vít, nên phải từ thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê, về làng Bê-liêm xứ Giu-đê, quê hương vua Đa-vít, 5đăng ký cho mình và cô Ma-ri, vị hôn thê đang có thai.
6Về đến Bê-liêm, Ma-ri tới ngày sinh nở. 7Cô sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc lại, đặt trong máng cỏ, vì nhà quán không còn chỗ trọ.

Mục đồng gặp Chúa

8Tại miền đó, có mấy anh chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9Thình lình, một thiên sứ của Chúa hiện ra, hào quang Chúa chói lòa khắp nơi. Họ vô cùng kinh hãi, 10nhưng thiên sứ liền trấn an: “Đừng sợ, tôi đến báo cho các anh một tin mừng. Tin này sẽ đem lại niềm vui lớn cho mọi người. 11Đêm nay, Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của nhân loại đã ra đời tại Bê-liêm. 12Các anh sẽ nhận ra Ngài khi gặp một em bé quấn khăn nằm trong máng cỏ.” 13Thình lình, vô số thiên sứ hiện ra, hợp với thiên sứ ấy ca ngợi Thượng Đế:
14“Vinh danh Thượng Đế trên trời, Bình an dưới đất cho người thành tâm!
15Khi các thiên sứ lên trời, các anh chăn chiên bảo nhau: “Chúng ta hãy tới làng Bê-liêm xem chuyện lạ Chúa vừa cho biết!” 16Họ vội vã đến nơi, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy Con Trẻ đang nằm trong máng cỏ. 17Họ liền thuật lại việc vừa xảy ra và những lời thiên sứ nói về Con Trẻ. 18,19Mọi người nghe đều ngạc nhiên; riêng Ma-ri ghi nhớ từng chi tiết và suy nghiệm trong lòng. 20Các anh chăn chiên trở về, ca tụng Thượng Đế về những điều nghe thấy, đúng như lời thiên sứ nói.

Lễ dâng Con Trẻ trong Đền thờ

21Tám ngày sau, Con Trẻ chịu lễ cắt bì và được đặt tên là Giê-xu, như thiên sứ đã dặn trước khi Ngài giáng sinh. 22Đến kỳ Ma-ri làm lễ tẩy uế theo luật Mai-sen, Ma-ri và Giô-sép đem Con Trẻ lên thủ đô Giê-ru-sa-lem dâng cho Thượng Đế, 23vì luật Chúa dạy: “Mọi con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa” 24và “dâng một cặp chim cu hay bồ câu tơ” theo luật định.
25Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem có một người công chính, mộ đạo tên là Si-mê- ôn, ngày đêm trông đợi Chúa Cứu Thế xuất hiện. Thánh Linh ngự trong lòng ông, 26và cho biết ông sẽ được thấy Chúa Cứu Thế trước khi qua đời. 27Hôm đó, Thánh Linh thúc giục ông vào Đền thờ, nhằm lúc Ma-ri và Giô-sép đem Con Trẻ đến dâng cho Thượng Đế đúng theo luật lệ. 28Si-mê-ôn bồng Con Trẻ và ca ngợi Thượng Đế:
29“Lạy Chúa, theo lời hứa của Ngài, bây giờ con có thể an vui qua đời, 30,31vì chính mắt con đã thấy Đấng Cứu Tinh mà Ngài chuẩn bị cho nhân loại, 32là Ánh sáng rọi đường cho các dân tộc, là Vinh quang của dân Y-sơ-ra-ên!”
33Giô-sép và Ma-ri kinh ngạc vì những lời Si-mê-ôn nói về Con Trẻ.
34,35Sau khi cầu phúc lành cho hai người, Si-mê-ôn nói riêng với Ma-ri: “Con Trẻ này sẽ làm cho nhiều người Y-sơ-ra-ên vấp ngã trong khi nhiều người được giải cứu. Con Trẻ sẽ bị người ta chống đối, nhưng tư tưởng thầm kín của họ bị phơi ra ánh sáng. Còn bà sẽ bị đau đớn như gươm đâm vào lòng!”
36,37Hôm đó, nữ tiên tri An-ne cũng có mặt trong Đền thờ. Bà là con gái Pha-nu- ên, thuộc đại tộc A-se, trước kia đã có chồng được bảy năm, rồi ở góa cho đến năm tám mươi bổn tuổi. Bà cứ ở luôn trong Đền thờ, ngày đêm thờ phượng Thượng Đế, nhịn ăn và cầu nguyện.
38Lúc Si-mê-ôn nói chuyện với Ma-ri và Giô-sép, bà cũng vừa tới đó, cảm tạ Thượng Đế và báo cho mọi người biết Đấng Cứu Tinh họ trông đợi đã đến rồi.
39Sau khi làm xong mọi thủ tục theo luật pháp, Giô-sép và Ma-ri trở về Na- xa-rét, xứ Ga-li-lê. 40Tại đó, Con Trẻ lớn lên, khỏe mạnh, đầy khôn ngoan và ân phúc của Thượng Đế.

Chúa Giê-xu tại Đền thờ

41,42Hằng năm, Giô-sép và Ma-ri đều lên thủ đô Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt qua. Năm mười hai tuổi, Chúa Giê-xu cũng theo cha mẹ đi dự lễ. 43Sau đó, cha mẹ trở về nhà. Chúa vẫn ở tại Giê-ru-sa-lem mà ông bà không biết. 44Họ đinh ninh Ngài cùng đi với đám đông, nên cứ đi suốt một ngày, đến tối mới tìm trong nhóm bà con bạn hữu. 45Tìm không được, họ trở lại Giê-ru-sa-lem.
46Ba ngày sau, ông bà tìm gặp Ngài đang ngồi trong Đền thờ, giữa các thầy dạy luật, chất vấn và bàn cãi nhiều vấn đề quan trọng. 47Mọi người đều ngạc nhiên về kiến thức và lời đối đáp của Ngài. 48Thấy thế, cha mẹ Ngài vô cùng sửng sốt. Mẹ Ngài trách: “Con ơi, sao con để cha mẹ như thế này? Cha mẹ phải vất vả lo lắng tìm con!”
49Ngài hỏi: “Cha mẹ tìm con làm chi? Cha mẹ không biết con phải lo việc Cha con sao?” 50Nhưng ông bà chẳng hiểu Ngài nói gì. 51Sau đó, Ngài trở về Na-xa- rét, phục tùng cha mẹ. Mẹ Ngài ghi nhớ mọi việc trong lòng.
52Chúa Giê-xu càng thêm khôn lớn, càng đẹp lòng Thượng Đế và mọi người.