9

Mười hai sứ đồ truyền bá Phúc Âm

1Chúa Giê-xu gọi mười hai sứ đồ, ban cho mỗi người quyền năng đuổi quỷ và chữa bệnh. 2Rồi Ngài sai họ đi công bố Phúc âm Nước Trời và chữa lành bệnh nhân.
3Ngài căn dặn: “Đừng mang theo hành trang: không gậy, không bao, không lương thực tiền bạc, cũng không đem thêm áo choàng. 4Vào làng nào, các con cứ ở luôn một nhà cho đến khi qua làng khác. 5Nếu làng nào không tiếp rước các con, cứ giũ áo ra đi để chứng tỏ không còn trách nhiệm gì về số phận của họ.” 6Các sứ đồ đi khắp các làng, công bố Phúc âm và chữa lành người bệnh.

Vua Hê-rốt lo sợ

7Khi được phúc trình về các hoạt động của Chúa Giê-xu, vua Hê-rốt rất hoang mang lo sợ. Có người thưa: “Giê-xu là Giăng Báp-tít sống lại.” 8Kẻ khác trình: “Người là Ê-li hay một nhà tiên tri ngày xưa tái thế.” 9Hê-rốt thắc mắc: “Ta đã chém đầu Giăng rồi, còn người này là ai mà làm nhiều việc dị thường như thế?” Vua tìm cách gặp Chúa Giê-xu.

Chúa đãi hơn 5000 người ăn bánh

10Các sứ đồ trở về báo cáo công tác. Nghe xong, Chúa đem riêng họ đến thành Bết-sai-đa. 11Nhưng dân chúng biết tin, liền kéo nhau theo Ngài. Chúa tiếp đón đoàn dân, giảng dạy về Nước Trời và chữa lành người bệnh.
12Trời gần tối, mười hai sứ đồ đến thưa với Chúa: “Xin Thầy cho dân chúng giải tán để họ có thể vào làng xóm gần đây mua thức ăn và tìm chỗ nghỉ đêm, vì nơi này hoang vắng quá!”
13Nhưng Chúa đáp: “Chính các con phải cho họ ăn!”
Các sứ đồ ngạc nhiên: “Chúng con chỉ có năm ổ bánh và hai con cá. Hay Thầy muốn chúng con mua thức ăn cho cả đoàn dân này?”
14(Riêng số đàn ông đã lên đến 5000 người.) Chúa bảo: “Các con cho họ ngồi từng nhóm 50 người.” 15Các môn đệ vâng lời, cho dân chúng ngồi xếp hàng. 16Chúa Giê-xu cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời cảm tạ Thượng Đế, rồi bẻ ra, đưa các môn đệ đem phân phát cho dân chúng. 17Mọi người đều ăn no. Các môn đệ đi lượm những mẩu bánh thừa, được mười hai giỏ.

Giê-xu là Chúa CứuThế

18Một hôm, Chúa Giê-xu đang cầu nguyện riêng, các môn đệ quây quần bên cạnh Ngài. Chúa hỏi: “Người ta nói ta là ai?"
19Các môn đệ thưa: “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, người khác cho là Ê-li, người lại bảo là một nhà tiên tri đời xưa sống lại.”
20Chúa hỏi tiếp: “Còn các con biết ta là ai không?”
Phê-rơ thưa: “Thầy là Chúa Cứu Thế do Thượng Đế sai xuống trần gian.”
21Chúa Giê-xu căn dặn các môn đệ không được nói cho ai biết.

Chúa báo trước sẽ hy sinh tính mạng

22Chúa bảo: “Ta phải chịu nhiều đau khổ, bị các nhà lãnh đạo Do-thái khai trừ và bị giết, nhưng sau ba ngày ta sẽ sống lại.”
23Chúa dạy mọi người: “Nếu ai muốn làm môn đệ ta, phải phủ nhận chính mình, hằng ngày vác cây thập tự mình theo ta. 24Ai tham sống sợ chết sẽ mất mạng. Ai hy sinh tính mạng vì ta, sẽ được sống. 25Nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng bản thân phải hư vong thì có ích gì? 26Ai hổ thẹn về ta và Đạo ta, ta cũng sẽ hổ thẹn về họ khi ta trở lại trong vinh quang của ta, của Cha và các thiên sứ thánh. 27Ta cho các con biết: một vài người đang đứng đây sẽ còn sống cho đến khi nhìn thấy Nước Trời.”

Chúa hóa hình

28Tám ngày sau, Chúa Giê-xu đem Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng lên núi cầu nguyện. 29Đang cầu nguyện, gương mặt Chúa sáng rực, y phục Ngài trắng và chói sáng. 30,31Thình lình Mai-sen và Ê-li hiện ra trong vinh quang hầu chuyện với Chúa, đề cập đến việc Chúa sắp chịu chết tại Giê-ru-sa-lem để hoàn thành chương trình của Thượng Đế.
32Phê-rơ và hai bạn đều ngủ mê. Lúc tỉnh dậy, họ thấy vinh quang của Chúa, và hai người đứng cạnh Ngài. 33Khi Mai- sen và Ê-li từ giã Chúa, Phê-rơ bỗng buột miệng: “Thưa Thầy, ở đây thật tuyệt! Chúng con sẽ dựng ba chiếc lều cho Thầy, Mai-sen và Ê-li.” Nhưng Phê-rơ không biết mình nói gì.
34Ngay lúc ấy, một đám mây kéo đến bao phủ mọi người, các môn đệ đều kinh hãi. 35Từ trong mây có tiếng phán: “Đây là Con Ta, Đấng Ta lựa chọn! Mọi người phải nghe lời Con!” 36Khi tiếng ấy vừa dứt, các môn đệ chỉ thấy một mình Chúa Giê-xu. Họ giữ kín chuyện đó rất lâu, không nói cho ai biết.

Đuổi quỷ

37Hôm sau, Chúa và các môn đệ vừa xuống núi, một đoàn dân đông kéo đến. 38Trong đám đông, một người kêu lớn: “Thưa Thầy, xin cứu con tôi, đứa con trai duy nhất của tôi! 39Quỷ nhập vào nó, khiến nó la hét bất chợt và bị động kinh sùi bọt mép. Quỷ hành hạ nó luôn, ít khi để yên. 40Tôi đã nài xin các môn đệ Thầy đuổi quỷ cho, nhưng họ không đuổi nổi.”
41Chúa Giê-xu trách: “Những người ngoan cố hoài nghi kia! Ta phải ở đây chịu đựng anh em đến bao giờ? Đem đứa bé lại đây!”
42Khi đứa bé đến gần, quỷ vật nó nhào xuống đất, động kinh dữ dội. Chúa Giê- xu đuổi quỷ, chữa lành đứa bé và giao lại cho người cha. 43Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng phi thường của Thượng Đế.
Trong lúc nhân dân đang thán phục các phép lạ Chúa Giê-xu thực hiện, Ngài bảo các môn đệ:
44“Các con ghi nhớ lời này: Ta sẽ bị phản bội và nộp vào tay người ta!” 45Nhưng các môn đệ không hiểu nổi lời Ngài dạy, vì trí óc họ như bị đóng kín. Họ lại sợ, không dám hỏi Ngài.

Người lớn nhất

46Các môn đệ tranh luận với nhau, xem người nào lớn nhất. 47Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, nên đem một đứa trẻ đến bên cạnh 48và dạy: “Ai nhân danh ta tiếp rước một em bé như nó, tức là tiếp rước ta. Còn ai tiếp rước ta là tiếp rước Đấng đã sai ta. Trong các con, ai nhỏ nhất lại là người lớn nhất.”
49Giăng trình với Chúa: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy đuổi quỷ, chúng con đã cấm vì họ không thuộc nhóm chúng ta.”
50Nhưng Chúa bảo: “Đừng cấm, vì ai không chống các con là theo các con.”

Người Sa-ma-ri không tiếp rước Chúa

51Gần đến ngày về trời, Chúa Giê-xu cương quyết lên thủ đô Giê-ru-sa-lem. 52Ngài sai mấy người đi trước, vào một làng Sa-ma-ri sửa soạn chỗ trọ cho Ngài. 53Nhưng dân làng không chịu tiếp rước Chúa, vì biết Ngài muốn lên Giê-ru-sa- lem. 54Thấy thế, Gia-cơ và Giăng hỏi Chúa: “Thưa, Chúa muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt họ không?” 55Nhưng Chúa Giê-xu quay lại trách hai người, 56rồi dẫn môn đệ qua làng khác.

Điều kiện theo Chúa

57Đang đi trên đường, có người đến thưa với Chúa: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo!” 58Chúa đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng ta không có chỗ gối đầu.” 59Lần khác, Chúa gọi một người theo Ngài, người ấy thưa: “Chừng nào cha con mất, con sẽ theo Chúa.” 60Chúa đáp: “Cứ để những người chết phần tâm linh lo mai táng người chết của họ. Còn con phải đi công bố Phúc âm Nước Trời.”
61Cũng có người trả lời: “Thưa Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng xin để con về từ giã gia đình trước đã.” 62Chúa dạy: “Ai xao lãng công tác ta ủy thác là người không xứng hợp với Nước của Thượng Đế.”