17

Chúa hóa hình

1Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem riêng Phê-rơ, Gia-cơ, và Giăng em Gia-cơ lên một ngọn núi cao. 2Chúa hóa hình ngay trước mặt họ: gương mặt Chúa sáng rực như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.
3Thình lình Mai-sen và Ê-li hiện ra thưa chuyện với Chúa, 4Phê-rơ buột miệng: “Thưa Chúa, ở đây thật tuyệt! Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng ba chiếc lều cho Chúa, Mai-sen và Ê-li.”
5Khi Phê-rơ đang nói, một đám mây sáng chói bao phủ mọi người, và từ trong mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, làm hài lòng Ta hoàn toàn! Mọi người phải nghe lời Con!”
6Nghe tiếng đó, các môn đệ vô cùng kinh hãi, vội sấp mặt xuống đất. 7Chúa Giê-xu đến bên cạnh sờ họ, bảo: “Đứng dậy! Đừng sợ!” 8Họ nhìn lên, chỉ còn thấy một mình Chúa Giê-xu.
9Lúc xuống núi, Chúa dặn ba môn đệ đừng thuật lại cho ai việc họ vừa thấy, trước khi Ngài sống lại.
10Các môn đệ hỏi: “Sao các thầy dạy luật quả quyết Ê-li phải đến trước Chúa Cứu Thế?” 11Chúa đáp: “Đúng! Ê-li đến trước đi chuẩn bị mọi việc. 12Ề-li đã đến rồi nhưng chẳng ai nhìn nhận, lại còn bị nhiều người bạc đãi. Chính ta cũng sẽ chịu đau khổ dưới tay những người ấy.” 13Các môn đệ hiểu Chúa gọi Giăng Báp-tít là Ê-li.

Chữa bịnh điên loạn

14Dưới chân núi, một đoàn dân đông đang chờ đợi Chúa. Một người bước tới, quỳ xuống trước mặt Ngài: 15“Thưa Chúa, xin thương xót con trai tôi vì nó bị điên loạn, thường bị ngã vào lửa và rơi xuống nước, khốn khổ lắm! 16Tôi đã mang đến cho các môn đệ Chúa, nhưng họ không chữa được!”
17Chúa trách: “Những người ngoan cố hoài nghi kia, ta phải ở với. các anh bao lâu nữa? Phải chịu đựng các anh cho đến bao giờ? Đem ngay đứa bé lại đây!” 18Chúa quở trách quỷ. Quỷ liền ra khỏi đứa bé. Từ giờ đó, đứa bé được lành.
19Các môn đệ hỏi riêng Chúa: “Sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?” 20Chúa đáp: “Vì đức tin các con quá kém cỏi. Với đức tin bằng hạt cải, các con có thể bảo hòn núi này: ‘Dời đi chỗ khác!’, nó sẽ dời đi ngay. Chẳng có việc gì các con không làm được. 21Nếu không cầu nguyện và nhịn ăn, các con không thể đuổi thứ quỷ này được.”
22Một hôm, ở xứ Ga-li-lê, Chúa Giê-xu báo trước cho các môn đệ: “Ta sẽ bị phản bội, nộp vào tay người ta; 23họ sẽ giết ta, nhưng ba ngày sau, ta sẽ sống lại.” Các môn đệ buồn bã lắm.

Thuế Đền thờ

24Về đến thành Ca-bê-nam, Phê-rơ bị các nhân viên thu thuế Đền thờ gạn hỏi: “Thầy của anh có đóng thuế không?” 25Phê-rơ đáp: “Có chứ!”
Ông vào nhà định thưa chuyện với Chúa, nhưng Chúa hỏi trước: “Con nghĩ sao? Các vua chúa đánh thuế con cái trong nhà hay người ngoài?”
26Phê-rơ thưa: “Người ngoài!” Chúa tiếp: “Còn con cái trong nhà khỏi đóng thuế. 27Nhưng chúng ta không muốn để người ta phiền lòng, bây giờ con ra biển câu cá. Được con cá đầu tiên, con banh miệng nó sẽ thấy một đồng bạc. Con lấy đồng bạc đó đem đóng thuế cho ta với con!”