11

Thắc mắc của Giăng Báp-tít

1Dặn bảo mười hai sứ đồ xong, Chúa Giê-xu đi vào các thành phố miền đó giảng dạy.
2Giăng Báp-tít ở trong tù, nghe mọi việc Chúa Cứu Thế đã làm, liền sai các môn đệ mình đến hỏi Chúa: 3“Thầy có phải là Chúa Cứu Thế không? Hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ngài?”
4Chúa Giê-xu đáp: “Cứ về thuật lại cho Giăng mọi việc anh em chứng kiến tại đây: 5người mù được thấy, người què được đi, người cùi được sạch, người điếc được nghe, người chết sống lại và người nghèo được nghe giảng Phúc-âm. 6Cũng nhắn cho Giăng lời này: ‘Phúc cho người nào không nghi ngờ ta.’ ” 7Sau khi môn đệ Giăng đi khỏi, Chúa Giê-xu bình luận về Giăng cho dân chúng nghe: “Khi vào tìm Giăng trong đồng hoang, anh em mong sẽ gặp một người như thế nào? Người yếu ớt như lau sậy ngả theo chiều gió? 8Hay người ăn mặc sang trọng? Không, người ăn mặc sang trọng chỉ sống trong cung điện. 9Hay anh em đi tìm một nhà tiên tri? Đúng, Giăng chẳng những là nhà tiên tri mà còn quan trọng hơn nữa! 10Vì Thánh kinh đã chép về Giăng:
‘Này Ta sai sứ giả Ta đi trước Con,
Người sẽ dọn đường cho Con.’
11“Ta nói quả quyết, trong đời này chẳng có ai lớn hơn Giăng, nhưng trong Nước Trời, người nhỏ nhất còn lớn hơn Giăng. 12Từ khi Giăng truyền giảng và làm báp-tem đến nay, có vô số người nhiệt thành lũ lượt kéo vào Nước Trời, 13vì tất cả luật pháp và lời tiên tri đều được công bố cho đến thời đại Giăng. 14Nói rõ hơn, Giăng chính là “Ê-li” mà các tiên tri loan báo sẽ đến vào giai đoạn khởi đầu của Nước Trời. 15Ai có tai, nên lắng nghe!
16“Ta có thể so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như đám trẻ chơi ngoài phố trách nhau: 17‘Bọn tao diễn trò vui, bay không thích, mà diễn trò buồn, bay cũng không ưa!’ 18Thấy Giăng thường nhịn ăn, nhịn uống, họ bảo: ‘Ông ấy khùng!’ 19Thấy ta ăn uống, họ lại chi trích: ‘Người này ham ăn mê uống, kết bạn với bọn người tội lỗi xấu xa!’ Nhưng phải chờ xem kết quả, mới biết thế nào là khôn ngoan thật!"

Các thành phố khước từ Chúa

20Rồi Chúa khởi sự lên án những thành phố đã chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa làm, nhưng vẫn ngoan cố không chịu ăn năn quay về Thượng Đế:
21“Khốn cho thành Cô-ra-xin, khốn cho thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ ta làm nơi đây được thực hiện tại thành Ty-rơ và thành Si-đôn, dân hai thành ấy hẳn đã mặc áo gai, rải tro lên đầu đi tỏ lòng ăn năn từ lâu rồi! 22Đến ngày Phán xét cuối cùng, Ty-rơ và Si-đôn còn đáng được dung thứ hơn Cô-ra-xin và Bết-sai-đa! 23Còn thành Ca-bê-nam được đem lên tận trời sao? Không, nó sẽ bị ném xuống hỏa ngục! Vì nếu các phép lạ ta làm tại đây được thực hiện tại thành Sô-đôm, hẳn. thành ấy còn tồn tại đến ngày nay. 24Đến ngày Phán xét cuối cùng, Sô-đôm còn đáng được dung thứ hơn Ca-bê-nam!”

Đến với Chúa sẽ được nghỉ ngơi

25Lúc ấy, Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Thưa Cha, là Chúa tể vũ trụ, Con tạ ân Cha, vì đối với người tự cho là khôn ngoan, Cha đã giấu kín chân lý để tiết lộ cho con trẻ biết. 26Thưa Cha, việc ấy đã làm Cha hài lòng.
27“Cha ta đã giao hết mọi việc cho ta. Chỉ một mình Cha biết Con, cũng chỉ một mình Con -và những người được Con tiết lộ -biết Cha mà thôi.
28“Những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta, ta sẽ cho các con dược nghỉ ngơi. 29Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng; hãy mang ách với ta và học theo ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn. 30Vì ách ta êm dịu và gánh ta nhẹ nhàng.”