6

Cứu tế

1“Phải thận trọng! Đừng phô trương các việc từ thiện của mình, vì như thế các con sẽ mất phần thưởng của Cha các con trên trời. 2Khi các con bố thí, đừng khua chiêng gióng trống cho người ta chú ý ca ngợi như bọn đạo đức giả từng làm trong hội trường và ngoài phố chợ. Ta cho các con biết, bọn ấy không còn được khen thưởng gì đâu. 3Nhưng khi tay phải các con cứu tế, đừng để tay trái biết, 4nên giữ cho kín đáo. Cha các con là Đấng biết mọi việc kín đáo sẽ thưởng cho các con.

Cầu nguyện

5“Khi các con cầu nguyện, đừng bắt chước bọn đạo đức giả đứng cầu nguyện giữa phố chợ và trong hội trường cốt cho mọi người trông thấy. Ta cho các con biết, bọn đó không còn được thưởng gì đâu. 6Nhưng khi các con cầu nguyện, nên vào phòng riêng đóng cửa lại, kín đáo cầu nguyện với Cha trên trời. Cha các con biết hết mọi việc kín đáo sẽ thưởng cho các con.
7“Khi cầu nguyện, các con đừng lảm nhảm nhiều lời như người ngoại đạo, vi họ tưởng phải lặp đi lặp lại lời cầu nguyện mới linh nghiệm. 8Đừng bắt chước họ, vì Cha các con biết rõ nguyện vọng các con trước khi các con cầu xin!
9“Vậy, các con nên cầu nguyện như sau:
Thưa Cha yêu quý trên trời,
Danh Cha được tôn thánh khắp nơi!
10Xin Nước Cha sớm thể hiện,
Ý Cha hoàn thành dưới đất
Như đã thực hiện trên trời.
11Xin cho chúng con đủ ăn hằng ngày!
12Xin tha thứ hết lỗi lầm chúng con,
Như chúng con tha lỗi cho người.
13Xin đừng đưa chúng con vào vòng cám dỗ.
Nhưng giải cứu chúng con khỏi điều gian ác.
14Cha các con trên trời sẽ tha lỗi các con nếu các con tha lỗi cho người khác. 15Nhưng nếu các con không tha thứ, Ngài cũng sẽ không tha thứ các con.

Nhịn ăn

16“Khi nhịn ăn, các con đừng đóng kịch như bọn đạo đức giả để mặt mày hốc hác tiều tụy. Ta cho các con biết, bọn ấy không còn được thưởng gì đâu. 17Nhưng khi các con nhịn ăn, phải rửa mặt, chải đầu. 18Như thế, ngoài Cha trên trời, không ai biết các con đang đói. Cha các con là Đấng biết hết mọi việc kín đáo sẽ thưởng cho các con.

Của cải bất diệt

19“Đừng tích trữ của cải dưới đất, dễ bị hư hỏng, hủy hoại và trộm cắp. 20Hãy tích trữ của cải trên trời, chẳng bị hư hỏng, hủy hoại hay trộm cắp bao giờ. 21Vì của cải các con để đâu, lòng các con sẽ bị thu hút vào đó.

Ánh sáng

22“Mắt là ngọn đèn của thân thể. Nếu mắt các con sáng suốt, cả con người mới trong sạch. 23Nhưng nếu mắt bị quáng lòa, cả con người sẽ tối tăm, và cảnh tối tăm này thật là khủng khiếp!

Thượng Đế và tiền của

24“Các con không thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này yêu chủ kia, trọng chủ này khinh chủ khác. Các con không thể phụng sự cả Thượng Đế lẫn Thần Tài.
25“Ta khuyên các con đừng lo âu vì vấn đề cơm áo. Đời sống không quý hơn cơm nước sao? Thân thể không trọng hơn quần áo sao? 26Các con xem loài chim bay liệng trên trời, chúng chẳng gieo, gặt, cũng chẳng tích trữ vào kho, thế mà chúng vẫn sống, vì Cha các con trên trời nuôi chúng. Các con không có giá trị hơn loài chim sao? 27Trong các con có ai lo âu mà kéo dài đời mình thêm được một giờ không?
28“Sao các con lo âu về quần áo? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng, chúng chẳng làm việc nặng nhọc, cũng chẳng xe tơ kéo chỉ. 29Thế mà giàu có sang trọng như vua Sa-lô-môn cũng không được mặc áo đẹp bằng hoa huệ. 30Cỏ hoa ngoài đồng là loài sớm nở tối tàn mà Thượng Đế còn cho mặc đẹp như thế, lẽ nào Ngài không cung cấp y phục cho các con đầy đủ hơn sao? Tại sao các con thiếu đức tin đến thế? 31,32Vậy các con đừng lo âu về cơm áo, là những thứ người ngoại đạo mải lo tìm kiếm, vì Cha các con trên trời thừa biết nhu cầu của các con. 33Nhưng trước hết các con phải tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con. 34Vì thế, các con đừng lo âu về tương lai. Ngày mai sẽ lo việc ngày mai; nỗi khó nhọc từng ngày cũng đã đủ rồi.