12

1Thưa Chúa, Ngài luôn xét xử công minh mỗi khi con đến hầu tòa của Chúa. Tuy nhiên, con vẫn xin trình bày một lời khiếu nại: Tại sao người gian ác hưng thịnh? Tại sao bọn phản trắc reo mừng sung sướng? 2Ngài trồng chúng nó, chúng đâm rễ, nẩy lộc và đơm hoa quả. Miệng chúng luôn luôn nhắc đến Ngài nhưng lòng chúng xa cách Ngài biền biệt. 3Thưa Chúa, Ngài biết rõ con, Ngài nhìn thấy con và tra xét tư tưởng con về Chúa. Xin Chúa kéo chúng đi như đàn cừu đến lò thịt, dành riêng cho ngày chém giết. 4Còn bao lâu nữa đất nước chúng sẽ khóc than và cây cỏ đồng nội phải khô héo? Vì dân cư gian ác, thú rừng và chim chóc bị quét sạch. Thế mà chúng vẫn nói: "Rốt cuộc, Thượng Đế sẽ không đoán phạt chúng ta đâu!"
5Chúa đáp: "Nếu con chạy đua với người, như dân làng A-na-tốt mà còn mỏi một, làm sao đua nổi với ngựa, tức là vua, quan và các thầy tế lễ gian ác? Đi giữa đất bằng, con còn vấp ngã, làm sao con leo nổi rừng rậm xứ Giô-đan. 6Chính anh em con, gia đình con còn trở mặt, âm mưu xúi quần chúng sát hại con. Dù chúng nói những lời ngọt ngào, con cũng đừng tin!
7Chúa lại bảo: "Ta đã bỏ dân Ta, tức là cơ nghiệp Ta. Ta đã nạp những người thân yêu cho quân thù của chúng. 8Cơ nghiệp Ta đã biến thành sư tử trong rừng kêu rống lên nghịch Ta, nên Ta ghét nó. 9Dân Ta đã ngã xuống nên Ta sai các đàn diều hâu và thú rừng đến cắn xé, rúc rỉa thịt chúng nó.
10Các lãnh tụ nhiều dân tộc đã phá hoại vườn nho Ta, dẫm nát cây nho, biến khu vườn đẹp đẽ thành đồng hoang, không còn một lá cây, ngọn cỏ. 11Ta nghe tiếng thở than của đất đai vì cả nước điêu tàn nhưng chẳng ai lưu ý. 12Quân thù cướp phá đất nước. Lưỡi gươm của Chúa tàn sát nhân dân, không ai thoát khỏi. 13Dân Ta gieo giống lúa mì nhưng chỉ gặt gai gốc. Dân Ta làm việc đầu tắt mặt tối, nhưng chẳng thu hoạch được gì, ngoại trừ sự hổ nhục vì cơn phẫn nộ của Chúa giáng xuống trên chúng.
14Chúa phán bảo các dân tộc gian ác, tức là các dân tộc chung quanh đất nước Ngài ban cho Y-sơ-ra-ên: "Này, Ta sẽ tống đuổi các ngươi như Ta đã tống đuổi dân Giu-đa ra khỏi đất nước chúng. 15Nhưng về sau, Ta sẽ quay lại, tỏ lòng thương xót các ngươi và đem các người về quê cha đất tổ, cho mỗi người được hưởng cơ nghiệp của mình. 16Nếu các dân tộc này học hỏi nhanh chóng đường lối của dân Ta và nhìn nhận Ta là Thần của họ cùng loại bỏ Ba-anh mà chúng đã dạy dân Ta thờ lạy, chúng sẽ được vững lập giữa dân Ta. 17Nhưng quốc gia nào không chịu vâng lời Ta sẽ lại bị trục xuất ra khỏi đất nước chúng và bị tiêu diệt." Chúa đã phán vậy.