47

Phi-li-tin

1Chúa báo trước cho Giê-rê-mi về số phận của dân Phi-li-tin ở Ga-xa, trước khi thành phố này bị quân đội Ai-cập chiếm đóng.
2Chúa Hằng Hữu dạy: "Một trận lụt từ phía bắc tràn ngập đất nước Phi-li-tin, tàn phá các thành phố, giết hại nhân dân. Các chiến sĩ mạnh bạo thét lên vì khiếp sợ; cả đất nước đều than khóc. 3Nghe tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng chiến xa ầm ầm kéo tới, dân Phi-li-tin đều bỏ chạy, những người cha cũng không dám ngoảnh mặt lại tìm con cái."
4Đã đến ngày dân Phi-li-tin và các đồng minh Ty-rơ và Si-đôn bị tiêu diệt vì Chúa Hằng Hữu tiêu diệt nước Phi-li-tin, tức là bọn thực dân đến từ Cáp-tô. 5Các thành phố Ga-xa và Ách-kê-lôn sẽ bị phá hủy tận nền móng. Hậu tự của người khổng lồ A-na-kim! Các ngươi phải kêu la, than khóc!
6Gươm của Chúa Hằng Hữu! Bao giờ ngươi mới nghỉ ngơi? Hãy trở vào nằm yên trong vỏ! 7Nhưng làm sao nó nằm yên khi Chúa sai nó ra đi hình phạt thành Ách-ca-lôn và dân chúng miền duyên hải.