16

Cuộc lưu đày tương lai

1Chúa lại bảo tôi: " 2Con đừng cưới vợ, sinh con trong xứ này. 3Vì các con trai con gái sinh trong thành phố này cùng cha mẹ chúng đều sẽ chết vì những chứng bệnh đáng sợ. 4Không còn ai khóc than hay chôn cất chúng nhưng thây chúng sẽ phủ khắp mặt đất để làm phân bón cho ruộng vườn. Chúng sẽ chết vì chiến tranh và đói kém. Thây chúng sẽ bị chim kên kên và thú rừng cắn xé. 5Đừng để tang hay thương khóc chúng, vì Ta đã rút cánh tay bảo vệ chúng trong cảnh hòa bình, và chấm dứt sự từ bi thương xót. 6Lớn bé, già trẻ đều chết trong đất này, không ai để tang, chôn cất; bạn hữu chúng cũng chẳng cắt thịt, cạo đầu để khóc than chúng. 7Không còn ai để nấu ăn đãi khách đến phúng viếng hoặc bưng rượu cho người ta uống giải sầu khi cha mẹ qua đời.
8Con đừng đến phòng tiệc để ngồi ăn uống với chúng. 9Vì Chúa Toàn năng, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán: Này, Ta sẽ chấm dứt tiếng reo mừng, tiếng hoan ca, tiếng cười giỡn tiệc tùng và những khúc tình ca của các đôi uyên ương trong ngày thành hôn. Việc này sẽ xảy đến trong đời con, ngay trước mắt con.
10Khi nghe con thuật những lòi ấy, dân chúng sẽ hỏi: "Tại sao Chúa kết án chúng tôi nặng nề như thế? Chúng tôi phạm tội gì, làm việc bất nhân thất đức gì mà đến nông nỗi này?" 11Con hãy giải đáp: "Chúa phán: Tổ phụ các ngươi đã bỏ Ta, đi theo các thần khác để phục vụ và thờ lạy, khước từ Ta và không vâng giữ luật pháp Ta. 12Các ngươi lại làm ác hơn các tổ phụ, vì mỗi người cứ sống theo sự ngoan cố của lòng ác mình, không chịu nghe Ta. 13Vì thế, Ta sẽ trục xuất các ngươi ra khỏi quê hương, đem các ngươi đến một xứ xa lạ mà các ngươi và tổ phụ các ngươi chưa hề biết. Tại đó, các ngươi sẽ mặc ý phục vụ các tà thần suốt ngày đêm. Tại đó, Ta không còn thi ân cho các ngươi nữa.

Lời hứa về cuộc hồi hương

14,15“Nhưng, đến một ngày kia, nhân dân sẽ xôn xao bàn tán về một biến cố lịch sử là cuộc hồi hương mà không còn nhắc nhở ngày ra khỏi Ai-cập nữa. Chúa sẽ đem các tù nhân bị lưu đày ở Ba-by-luân và từ tất cả các nước trở về quê cha đất tổ," Chúa Hằng Hữu phán vậy.
16Này, Ta sẽ triệu tập nhiều tay ngư phủ để thả lưới kéo các ngươi ra khỏi đáy biển. Ta sẽ sai tìm nhiều thợ săn để lục lọi khắp thâm sơn cùng cốc và đem các ngươi về quê hương. 17Vì mắt Ta chăm chú theo dõi sinh hoạt của các ngươi, không một chi tiết hoặc một tội lỗi kín đáo nào Ta không thấy được. 18Trước hết, Ta sẽ báo trả gấp hai các tội ác chúng phạm, vì chúng đã dựng thần tượng ghê tởm đầy khắp xứ, làm ô uế đất Ta, tức là cơ nghiệp Ta.
19Thưa Chúa, Ngài là Sức mạnh và Đồn lũy con, là Nơi con ẩn náu trong ngày hoạn nạn! Các dân tộc khắp thế giới sẽ quay về với Chúa và nhìn nhận: "Tổ phụ chúng con chỉ biết thờ lạy các thần giả dối, hư không, chẳng có quyền cứu giúp được ai. 20Con người làm sao sáng tạo thần linh? Các thần loài người tạo ra chỉ là giả dối!"
21Chúa đáp: "Khi nào họ nhìn nhận sự thật đó, Ta sẽ cho họ biết quyền năng và sức mạnh Ta. Họ sẽ biết chỉ có Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu."