33

Chúa hứa sẽ giải cứu dân Ngài

1Trong thời gian bị tù tại 'Hành lang Lính canh,' Giê-rê-mi được Chúa dạy Tân thứ nhì: 2Chúa, là Đấng sáng tạo vũ trụ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: "Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tiết lộ cho con những việc lớn lao, huyền nhiệm con chưa từng biết. 3,4Vì Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, phán về các nhà cửa, cung điện người ta đã dỡ xuống để lấy vật liệu xây công sự phòng thủ chống lại vũ khí và pháo đài địch đang bao quanh thành phố. 5Dân này xung phong chiến đấu chống lại quân đôi Ba-by-luân, nhưng tử trận quá nhiều đến nỗi thành phố đầy xác chết. Thật ra, họ bị Ta hình phạt trong cơn phẫn nộ nên phải ngã chết; Ta đã che mặt không thèm nhìn Giê-ru-sa-lem nữa vì tội ác nó quá nặng nề. 6Nhưng Ta sẽ phục hồi sức mạnh cho nó; nó sẽ hưởng thái bình và học biết chân lý cách uyên thâm. 7Ta sẽ đem người Giu-đa và Y-sơ-ra-ên ở các nơi lưu đày trở về nước. Ta sẽ củng cố và phát triển nước họ đến mức phồn thịnh như ngày xưa. 8Ta sẽ tẩy sạch tội ác họ đã phạm và tha thứ tất cả gian ác lỗi lầm họ đã làm nghịch cùng Ta. 9Thành phố này sẽ làm vinh dự danh Ta, làm cho Ta vui mừng và đem lại cho Ta sự ca ngợi và vinh quang trước mặt tất cả các dân tộc trên thế giới. Cả nhân loại sẽ nghe tin Ta ban phúc lành và thái bình thịnh trị cho dân Ta đến nỗi họ phải run sợ." 10,11Chúa Hằng Hữu phán: "Tiếng reo vui của chàng rể cô dâu, giọng hoan ca của dân Ta trong giờ dâng lễ vật cảm Tạ sẽ lại vang lừng khắp đất nước mặc dù nó sắp bị tàn phá trong một thời gian. Nhân dân sẽ ca hát: "Ngợi khen Chúa! Chúa thật nhân từ! Lòng thương xót Ngài còn đến đời đời!" Vì Ta sẽ cho đất nước này vui tươi phồn thịnh hơn hẳn ngày xưa. 12Mặc dù trong một thời gian bị hoang vắng tiêu điều đến nỗi không còn một bóng người hay dấu chân thú vật, đất nước này từ thành thị đến thôn quê sẽ trở nên cực thịnh, dân cư đông đảo, với nhiều người chăn và bầy chiên. 13Các bầy gia súc (có người giữ bảng thống kê đầy đủ) sẽ tràn ngập cả miền đồi núi và các thành phố ở phía đông đồng bằng Phi-li-tin, các đô thị xứ Nê-ghép, khắp lãnh thổ Bên-gia-min, cho đến các thành phố Giu-đa và các vùng phục cận thủ đô Giê-ru-sa- lem," Chúa Hằng Hữu phán vậy. 14Chúa lại xác nhận: "Ta sẽ thực hiện tất cả những điều Ta đã hứa với dân tộc Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.
15Đến lúc ấy, Ta sẽ làm cho nhà Đa-vít nứt lộc: một Hậu tự người sẽ được gọi là Cành Công chính, vì Người sẽ xét xử công minh và thi hành sự công bằng trên khắp đất nước. 16Thời kỳ ấy, Giu-đa sẽ được giải cứu; Giê-ru-sa-lem sẽ được an ninh; thành sẽ được gọi là "Chúa Hằng Hữu, sự công chính của chúng ta." 17Vì Chúa quả quyết: 'từ ngày đó trở đi, Đa-vít sẽ luôn luôn có một hậu tự ngồi trên ngai Y-sơ-ra-ên. 18Các thầy tế lễ dòng họ Lê-vi cũng sẽ có người vĩnh viễn dâng tế lễ: lễ thiêu và lễ chay và các tế lễ hằng ngày.'
19,20Chúa lại bảo Giê-rê-mi: "Chúa Hằng Hữu phán: Giao ước Ta lập với Đa-vít, đầy tớ Ta và các tế lễ Lê-vi, người phục vụ Ta sẽ chẳng bao giờ bãi bỏ Đa-vít sẽ có một Hậu tự ngồi trên ngai để trị vì đời đời; các thầy tế lễ Lê-vi sẽ phục vụ Ta mãi mãi. Khi nào ngươi hủy bỏ được giao ước ngày và đêm của Ta làm cho ngày, đêm lộn xộn, khi có khi không, 21thì người mới hòng hủy bỏ được giao ước Ta lập với Đa-vít và dòng họ Lê-vi. 22Ta sẽ tăng gia dòng dõi của Đa-vít và số các thầy tế lễ Lê-vi, đầy tớ Ta đông đảo đến mức không ai đếm được, nhiều như sao trời, như cát biển."
23Chúa tiếp: 24“Con có nghe các dân tộc mỉa mai không? Họ bảo: Chúa đã chọn Giu- đa và Y-sơ-ra-ên rồi lại bỏ họ đi! Y-sơ-ra-ên không đáng gọi là một dân tộc nữa. 25,26Nhưng Ta giải đáp: 'Một khi Ta không thay đổi các định luật Ta đặt trong vũ trụ như luật thời tiết chẳng hạn, Ta cũng chẳng bao giờ từ bỏ dân Ta. Ta sẽ không khước từ dân này mãi mãi, không loại bỏ Đa-vít, đầy tớ Ta, cũng chẳng bao giờ thay đổi kế hoạch đưa Hậu tự người lên ngai cai trị tất cả các dòng dõi của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Ta sẽ cho dân này cường thịnh hơn ngày trước và hưởng sự nhân từ Ta mãi mãi.