62

Kanong Brah Ndu Yơh Jêng Ntuk Gâp Krap Đah Nau Djơh Mhĭk Jêh Ri Nau Bu Tun Jot

 Nau mprơ ơm Y-David tĭng bâr Giêđuthun
1Huêng gâp gŭ rklăk tâm nau kâp gân ma Brah Ndu.
 Tă bơh Păng gâp geh nau tâm rklaih
2Kanong êng Păng jêng lu gâp, jêh ri nau tâm rklaih gâp
 Păng jêng tum prêh gâp, jêng ntuk gâp krap
 Gâp mâu hôm mpât n'gơ âk ôh.
3Dum nau jo may ƀư ma du huê bunuyh.
 Gay ma lĕ rngôch lơh ăn rlâm
 Nâm bu mpir ngih tâm ban ma pêr bu nklơ̆ lơi.
4Khân păng tâm nchră gay ma nklơ̆ lơi păng chalôt tă bơh ntuk bu yơk mbah.
 Khân păng rong ma nau mƀruh. Khân păng mât ton ma bâr mbung khân păng, ƀiă lah tâm nuih n'hâm khân păng rtăp rak (Sêla)
5Ơ huêng gâp, gŭ rklăk hom tâm nau kâp gân kanong ma Brah Ndu. Yorlah tă bơh Păng luh nau gâp kâp gân
6Kanong êng Păng yơh jêng lu gâp jêh ri nau tâm rklaih gâp.
 Păng jêng tum gâp, gâp mâu mra mpât n'gơ ôh.
7Nau tâm rklaih jêh ri nau chrêk rmah gâp gŭ tâm Brah Ndu
8Ơ phung ƀon lan, rnơm hom ma Păng nkhut lĕ nuih n'hâm ta năp măt Păng. Brah Ndu jêng ntŭk he mbe krap. (Sêla)
9Nanê̆ phung bunuyh bu mâu vay yơk mbah, jêng dơm dam, nđâp ma phung bu yơk mbah ma nau mƀruh.
 Khân păng mra hao tâm njing, khân păng jêng n'gơch lơn ma n'hâm,
10Lơi ta rnơm ma nau bu tun jot,
 Lơi ăn nuih n'hâm rnơm ma nau sok ntung
 Tơlah drăp ndơ khân may geh âk rmeh, lơi ăn nuih n'hâm khân may rnơm ma nau nây ôh.
11Brah Ndu lah jêh du tơ̆
 Jêh ri gâp tăng nau nây bar tơ̆ pô aơ.
 Nau katang jêng ndơ Brah Ndu.
12Tâm ban lĕ, ơ Kôranh Brah, nau ueh jêng ndơ may.
 Yorlah may mplơ̆ lơi ma ăp nơm tĭng nâm nau păng ƀư.