62

Ống Yiang Sursĩ Toâp Cỡt Ntốq Campáng

  1Cứq crŏ́q ngcuang níc yỗn Yiang Sursĩ toâq chuai.
   Lứq ống án toâp têq chuai amoong cứq.
  2Ống án toâp têq chuai amoong cớp bán kĩaq cứq.
   Án la ntốq cứq poâng.
   Ngkíq cứq tỡ bữn ngcŏh ntrớu noâng.

  3Cứq tỡ bữn rêng ntrớu.
   Cứq cỡt samoât cantruang rô cheq ễ ralốh.
   Ngkíq noâng máh léq dũn anhia rachíl ratáq cứq?
  4Tỗp anhia ễq chớc cứq cỡt ralíh.
   Anhia bũi pahỡm tâng ŏ́c raphếq rathũ.
  Bỗq anhia pai ŏ́c bốn yỗn cứq,
   ma mứt pahỡm anhia pupap cứq.

  5Cứq poâng níc ống Yiang Sursĩ sâng.
   Ống án toâp cứq têq ngcuang.
  6Ống án toâp têq chuai amoong cớp bán kĩaq cứq.
   Án la ntốq cứq poâng.
   Ngkíq cứq tỡ bữn ngcŏh ntrớu noâng.
  7Cứq bữn ŏ́c chuai amoong cớp ŏ́c yám noap,
   cỗ nhơ tễ Yiang Sursĩ, la Yiang sốt clữi nheq tễ canŏ́h.
  Cỗ án bữn bán rêng lứq,
   ngkíq têq án catáng curiaq cứq.
   Án la ntốq cứq poâng.

  8Máh cũai proai ơi! Cóq anhia sa‑âm Yiang Sursĩ níc.
   Cóq anhia atỡng yỗn án tễ ŏ́c túh ngua tâng mứt pahỡm anhia,
   yuaq án la ntốq parnoâng hái.

  9Cũai toâr tỡ la cũai cớt la machớng nheq.
   Alới bữn tamoong mahỗi sâng,
   riang hái tangứh cusốh muoi taláp.
  Alới tỡ bữn cỡt kia ntrớu.
   Khân chóq tâng canân, chơ cân,
   alới tỡ bữn ntâng loâng, nghễl clữi tễ rangứh tangứh.
  10Chỗi chanchớm yoc ễ lôp mun yớu,
   tỡ la ễ tutuoiq crơng yớu.
  Tam sanốc ntữn anhia sa‑ữi,
   ma anhia chỗi poâng tễ sanốc ki.

  11Cứq sâng Yiang Sursĩ pai bar pái trỗ neq:
   Chớc sốt toâr cỡt khong Yiang Sursĩ toâp,
  12cớp ŏ́c ayooq tễ Ncháu tỡ nai pứt.
   Lứq samoât, án yỗn dũ náq cũai bữn roap cóng alới,
   puai loah ranáq alới khoiq táq.