10

1Con khôn ngoan làm cha vui thỏa,
Con khờ dại khiến mẹ buồn đau.
2Của phi nghĩa chẳng ích lợi gì,
Đức công chính cứu người thoát chết.
3Chúa không để người công chính đói khổ,
Nhưng khước từ ước vọng kẻ ác.
4Tay lười biếng suốt đời nghèo khó,
Tay siêng năng giàu có không xa.
5Con khôn thu lúa tháng hè,
Con lười nằm ngủ ngày mùa nhục thay.
6Phúc lành trên đầu người công chính,
Còn mồm ác nhân đầy bạo tàn.
7Kỷ niệm thiện nhân, nguồn hạnh phúc,
Tên tuổi kẻ ác chóng tàn phai.
8Người khôn ngoan vui nghe mệnh lệnh,
Kẻ dại mồm hay bị ngã đau.
9Ai liêm chính vững vàng tiến bước,
Đứa gian tham bại lộ có ngày.
10Người châm biếm ưa gây phiền muộn,
Kẻ dại mồm hay bị ngã đau.
11Miệng người công chính như nguồn sống,
Còn mồm ác nhân đầy bạo tàn.
12Tính ganh ghét phát sinh tranh chấp,
Lòng yêu thương che đậy tội khiên.
13Khôn ngoan ra từ môi người thông sáng,
Roi vọt giáng trên lưng kẻ u mê.
14Người khôn ngoan trau dồi trí thức,
Kẻ dại mồm suy đốn không xa.
15Tiền của là sức mạnh người giàu có,
Nghèo nàn là thảm cảnh kẻ lầm than
16Người thiện sử dụng tiền lương nuôi dưỡng sự sống,
Kẻ ác xài phí lợi tức gây ra tội lỗi.
17Vâng lời giáo huấn đi đường sống,
Chối bỏ khuyên răn bước lạc lầm.
18Ai che giấu ganh ghét có môi giả dối,
Ai buông lòi phỉ báng là kẻ điên rồ.
19Nói năng nhiều tội khiên càng lắm,
Cầm giữ miệng lưỡi ấy người khôn ngoan.
20Lưỡi người công chính như bạc quý,
Tâm kẻ tiểu nhân rẻ hơn bèo.
21Môi người công chính nuôi dưỡng nhiều người,
Kẻ dại ngã chết vì thiếu suy xét.
22Hạnh phúc Chúa cho ta giàu có,
Giàu Chúa cho chẳng gọn ưu phiền.
23Kẻ rồ dại tìm vui trong việc ác,
Người thông sáng khoái lạc với khôn ngoan.
24Kẻ ác sợ của nào bị trao của ấy,
Người lành nhận lấy điều mình ước ao.
25Bão thổi qua, ác nhân tan tác,
Người lành ngay vững mạnh muôn đời.
26Kẻ biếng nhác nhọc lòng khổ chủ,
Như ăn phải giấm, như dầm khói cay.
27Kính sợ Chúa: Ngài gia tăng tuổi thọ,
Đời ác nhân bị rút ngắn đi.
28Ước vọng thiện nhân, niềm vui lớn.
Hoài bão ác nhân sớm tàn phai.
29Đường lối Chúa là pháo đài cho người trong sạch,
Nhưng là chỗ diệt vong cho kẻ làm ác.
30Người công chính trường tồn bất diệt,
Kẻ ác không còn đất dung thân,
31Miệng người công chính nở hoa khôn
Còn lưỡi kẻ dối gian bị cắt mất.
32Môi công chính lựa lời tươi đẹp,
Miệng ác nhân lải nhải gian tà.