11

1Chúa Hằng Hữu ghê tởm chiếc cân gian,
Nhưng quả cân đúng làm Chúa hài lòng.
2Kiêu ngạo đến trước nhục nhã theo sau,
Nhưng ai khiêm tốn mới là khôn ngoan.
3Lòng trung chính dẫn đưa người ngay thẳng,
Tính gian tà tiêu diệt kẻ phản lừa.
4Ngày phán xét giàu sang nào đáng kể,
Công chính cứu người thoát tử vong.
5Đức công chính đưa đường người toàn thiện,
Kẻ ác suy vong vì tội ác mình.
6Đức công chính cứu người ngay thẳng,
Lòng tham lam hại kẻ phản lừa.
7Kẻ ác chết mộng ước nó suy tàn,
Hy vọng người gian cũng tiêu tan.
8Người công chính tai qua nạn khỏi,
Đứa ác ôn hứng trọn hết rồi.
9Miệng gian hiểm phá hoại đồng loại,
Nhờ khôn ngoan, người ngay thoát hiểm.
10Người hiền thành công cả thành vui vẻ,
Kẻ ác bại vong dân chúng hoan hô.
11Thành hưng thịnh nhờ phúc người hiền,
Thành sụp đổ do miệng kẻ ác.
12Kẻ thiếu suy xét khinh chê bạn hữu,
Người thông sáng kín miệng không nói năng.
13Đứa mách lẻo rêu rao điều kín giấu,
Người tín trung bảo mật chuyện riêng tư.
14Lãnh đạo kém, nhân dân khốn khổ,
Mưu sĩ tài, làng nước an ninh.
15Bảo lãnh người lạ thường mang họa,
Còn ai từ chối được yên thân.
16Đàn bà duyên dáng được tôn trọng,
Đàn ông hung hãn chỉ làm phiền.
17Người nhân ái chính mình được phúc,
Quân ác ôn tự hại lấy thân.
18Đứa gian ác lãnh đồng lương hư ảo,
Người thẳng ngay hưởng bổng lộc lâu bền.
19Tìm nhân đức là vào nẻo sống,
Đeo đuổi tội khiên sẽ mạng vong.
20Chân Thần ghét kẻ có tâm địa gian tà,
Nhưng ưa thích người đi đường ngay thẳng.
21Kẻ ác chắc chắn lãnh lấy hình phạt,
Con cháu người lành thế nào cũng nạn khỏi tai qua.
22Nhan sắc nơi phụ nữ thiếu dè dặt,
Giống vòng vàng nơi lỗ mũi heo.
23Ước mong của người công chính đưa đến điều thiện,
Còn hy vọng của kẻ ác đem lại cơn thịnh nộ.
24Người rộng rãi lại thu hoạch nhiều,
Kẻ bòn mót lại gặp túng quẩn.
25Người hào phóng sẽ thịnh vượng,
Ai rộng rãi với người, chính mình sẽ hưởng phước.
26Ai đầu cơ trục lợi sẽ bị dân chúng nguyền rủa,
Nhưng ai buôn bán lương thiện sẽ được tiếng khen.
27Người tìm thiện sẽ gặp phúc lành,
Kẻ kiếm ác gặp ác chẳng sai.
28Tin cậy tiền của sẽ suy bại,
Tin cậy Thượng Đế sẽ như cây tốt tươi.
29Ai làm gia đình xáo trộn chỉ còn hai bàn tay trắng.
Còn kẻ điên dại sẽ làm tôi mọi người khôn ngoan.
30Ai kính sợ Thượng Đế trồng cây sự sống,
Ai khôn ngoan chinh phục nhiều linh hồn.
31Thượng Đế ban thưởng người công chính ngay trên trần thế,
Còn kẻ gian ác bị hình phạt nhãn tiền.