19

1,2Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói với toàn dân Y-sơ-ra-ên: Phải thánh khiết, vì Ta, Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi là thánh khiết. 3Mọi người phải tôn kính cha mẹ mình, phải tuân giữ luật ngày lễ cuối tuần, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi. 4Không được thờ hình tượng, cũng không được đúc tượng các thần, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi. 5Khi các ngươi dâng lễ vật tạ ơn cho Chúa, phải dâng đúng cách để được Ngài chấp nhận. 6Lễ vật chỉ được ăn trong ngày dâng và ngày kế, phần còn thừa qua ngày thứ ba phải đem đốt đi. 7Nếu có ai ăn trong ngày thứ ba, đó là một điều đáng tởm, lễ vật sẽ không được chấp nhận. 8Người ăn sẽ mang tội vì đã xúc phạm vật thánh của Chúa. Người ấy phải bị trục xuất khỏi cộng đồng nhân dân. 9Khi gặt hái thổ sản, đừng gặt sạch tận góc đồng, cũng đừng mót lại phần đã sót; 10đừng vặt sạch vườn nho, đừng nhặt những trái nho đã rơi xuống đất. Hãy để các phần ấy cho người nghèo và khách tạm trú. Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi. 11Không được trộm cắp, lường gạt, dối trá. 12Không được dùng tên Ta thề dối, làm xúc phạm danh Thượng Đế của các ngươi, vì Ta là Chúa Hằng Hữu. 13Không được bức hiếp, cướp giựt người khác. Đừng giữ tiền thù lao của người giúp việc cho đến hôm sau. 14Đừng rủa người điếc, cũng đừng đặt đá làm vấp chân người mù, nhưng phải kính sợ Thượng Đế, vì Ta là Chúa Hằng Hữu. 15Không được bất công trong việc xét xử, không được phân biệt kẻ giàu người nghèo, nhưng phải phân xử công minh. 16Không được ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác; cũng không được cáo gian làm nguy hại đến người khác.

Luật tình yêu

17Đừng để tâm oán ghét anh em mình nhưng thẳng thắn trách họ khi họ lầm lỗi: đừng để cho mình phải mang tội vì họ có lỗi. 18Đừng trả thù, đừng mang oán hận, nhưng hãy yêu người khác như chính mình, vì Ta là Chúa Hằng Hữu. 19Phải giữ luật Ta: đừng cho thú vật khác giống giao hợp, dừng gieo hai thứ hạt giống trong một đám mộng, đừng mặc áo may bằng hai thứ vải. 20Nếu có ai giao hợp với một nữ nô lệ đã đính hôn với một người khác và người nữ tỳ chưa được chuộc, chưa tự do; người đó phải bị hình phạt, nhưng không phải tử hình, vì người đàn bà chưa được tự do. 21Người dàn ông có lỗi phải đem đến cửa Đền hội kiến một con cừu đực làm lễ vật chuộc lỗi, dâng lên cho Chúa. 22Thầy tế lễ sẽ dâng con cừu làm tế lễ chuộc lỗi người ấy đã phạm trước mặt Chúa rồi người sẽ được tha. 23Khi đã vào đất hứa và trồng các thứ cây ăn quả, các ngươi không được ăn quả các cây ấy trong ba năm đầu. 24Quả thu được trong năm thứ tư phải hiến dâng cho Chúa để tôn vinh Ngài. 25Đến năm thứ năm, các ngươi bắt đầu được ăn quả, và lợi tức các ngươi cũng sẽ gia tăng. Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi.
26Không được ăn thịt chưa sạch huyết. Không được làm thầy bói, thầy pháp. 27Đừng tỉa tóc quanh thái dương, đừng cắt mép râu. 28Đừng cắt thịt mình lúc tang chế; cũng đừng xăm trên mình một dấu hiệu nào. Ta là Chúa Hằng Hữu.
29Không được bắt con gái mình hành nghề mãi dâm làm ô nhục nó và khiến xã hội đầy kẻ trụy lạc, tà ác.
30Phải tuân giữ luật ngày nghỉ cuối tuần, tôn kính Nơi thánh Ta, vì Ta là Chúa Hằng Hữu.
31Đừng cầu hỏi thầy pháp, đồng bóng để khỏi bị họ làm ô uế mình, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi.
32Phải kính trọng người già cả, đầu râu tóc bạc. Phải tôn kính Thượng Đế các ngươi. Ta là Chúa Hằng Hữu.
33Không được bạc đãi khách lạ kiều dân. 34Ngoại kiều phải được đối xử như người bản xứ, phải yêu họ như chính mình, vì các ngươi đã từng là kiều dân trong nước Ai-cập. Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi. 35,36Phải công bằng khi phân xử. Đo lường phải ngay thật: cân, đo, đếm, lường phải cho chính xác. Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi đã đem các ngươi ra khỏi Ai-cập. 37Phải tôn trọng và thi hành các luật lệ Ta, cùng mọi lời Ta dạy, vì Ta là Chúa Hằng Hữu.