25

Ca ngợi Chúa Hằng Hữu

1Thưa Chúa Hằng Hữu, Ngài là Thượng Đế của con! Con sẽ tôn vinh Chúa và ca ngợi Danh Ngài, vì Ngài đã làm những việc diệu kỳ. Chúa đã hoạch định chương trình ấy từ xưa và nay đem ra thực hiện đúng như Ngài đã hứa. 2Chúa đã biến đô thị thành gò đống và thành kiên cố ra cảnh điêu tàn. Dinh thự của các nước sụp đổ chẳng bao giờ xây cất lại. 3Vì thế các cường quốc sẽ thần phục và tôn vinh Chúa; các thành phố của các dân tộc bạo ngược sẽ khiếp sợ Ngài.
4Nhưng đối với người nghèo khổ, Chúa là đồn lũy kiên cố bảo vệ trong cảnh hiểm nguy; là bóng mát giữa sa mạc nóng cháy, là hầm trú ẩn giữa cơn bão tố hãi hùng. Cuộc tiến công phũ phàng của bọn người tàn bạo cũng chỉ như giông tố không lay chuyển được tường thành kiên cố. 5Như mây đem lại bóng mát đánh tan oi bức trong nơi khô hạn, Chúa sẽ đánh tan nộ khí của quân thù và chấm dứt tiếng reo hò của bọn người áp bức bóc lột.

Trên Núi của Thượng Đế

6Chúa Hằng Hữu Toàn năng sẽ đãi tiệc cho tất cả các dân tộc, một tiệc lớn gồm thịt bò béo mập và rượu nho thượng hạng. 7Trên núi này, Chúa sẽ đánh tan đám mây hãi hùng, cơn bão tử vong đang bao trùm tất cả các dân tộc. 8Chúa sẽ nuốt trững Tử Thần trong cuộc chiến thắng oai hùng. Chúa Hằng Hữu sẽ lau sạch nước mắt trên gương mặt mọi người và dẹp sạch những lời sỉ nhục mắng mỏ dân Ngài khắp địa cầu, Chúa Hằng Hữu đã phán dạy.
9Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Này, đây là Thượng Đế chúng tôi! Chúng tôi đã mong mỏi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng tôi. Đây là Chúa Hằng Hữu! Chúng tôi đã chờ đợi Ngài; chúng tôi sẽ hân hoan, mừng rỡ vì sự cứu độ của Ngài. 10Tay Chúa Hằng Hữu sẽ đặt trên núi này. Mô-áp sẽ bị Ngài chà đạp như rơm rác trong vũng lầy hôi hám. 11Chúa sẽ tống đẩy họ ra xa như cánh tay người bơi lội đẩy nước đi. Ngài sẽ dùng bàn tay khéo léo dàn bộ mặt kiêu căng của họ. 12Chúa sẽ lật đổ các pháo đài kiên cố xây trên các tường lũy cao ngất và ném tất cả công trình kiến thiết của họ xuống đất đen.