16

Cứu tế

1Về việc lạc quyên giúp đỡ các tín hữu, xin anh em thực hiện theo phương cách tôi đã dặn bảo các Hội thánh xứ Ga-la-ti. 2Anh em nên dành một phần lợi tức theo khả năng Chúa cho từng người, và quyên góp đều đặn mỗi Chúa nhật, đừng đợi ‘nước tới trôn mới nhảy.’ 3Lúc đền Cổ linh tôi sẽ phái những người được anh em lựa chọn cầm thư ủy nhiệm và mang tặng phẩm của anh em lên Giê-ru-sa-lem. 4Nếu cần, tôi sẽ đi với họ.

Chương trình hoạt động của Phao-lô

5Tôi sẽ đến thăm anh em sau khi ghé qua Ma-xê-đoan, vì tôi phải đi ngang qua xứ ấy. 6Có lẽ tôi sẽ ở lại ít lâu với anh em, — Có thể cả mùa đông — và nhờ anh em đưa tôi đến những nơi tôi muốn viếng thăm. 7Tôi không có ý định chỉ ghé qua thăm anh em, nhưng nếu Chúa cho phép, tôi muốn lưu lại khá lâu với anh em. 8Hiện nay tôi phải ở lại Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ tuần. 9Vì tại đây cánh cửa truyền bá Phúc âm mở rộng trước mặt tôi, nhưng đồng thời cũng có nhiều người chống đối.
10Nếu Ti-mộ-thư đến, anh em hãy niềm nở tiếp đón vì anh ấy cũng phục vụ Chúa như tôi. 11Đừng ai xem thường, nhưng hãy vui vẻ tiếp đón anh cho đến khi anh trở lại với tôi, vì tôi đang chờ anh về đây với các anh em khác.
12Tôi đã khuyên giục A-bô-lô cùng đi với các thân hữu đến thăm anh em, nhưng anh chưa muốn đi lúc này. Chừng nào có cơ hội, anh sẽ lên đường.

Kết luận

13Hãy đề cao cảnh giác, giữ vững đức tin, phải can đảm và mạnh mẽ. 14Hãy làm mọi việc vì lòng yêu thương.
15Anh em còn nhớ gia đình Sê-pha-na, những người tin Chúa đầu tiên tại Hy lạp. Họ đã hết lòng giúp đỡ phục vụ tín hữu khắp nơi. Tôi khuyên anh em 16hãy noi gương họ, hết sức giúp đỡ họ cũng như ủng hộ những người đã dày công hoạt động với anh em.
17Tôi vui mừng vì Sê-pha-na, Phô-tu-na và A-chai-cơ đã thay mặt anh em đến thăm tôi. 18Nhờ đó tinh thần tôi được phấn khởi, chắc hẳn anh em cũng được họ khích lệ như tôi. Anh em nên ghi nhận công khó của họ.
19Các Hội thánh Tiểu Á gửi lời chào anh em. A-qui-la và Bích-xinh-la cùng Hội thánh họp trong nhà họ, thân ái chào thăm anh em trong Chúa.
20Tất cả các thân hữu tại đây cũng gửi lời chào thăm anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái siết tay thân mật. 21Chính tay tôi, Phao-lô, viết giòng chữ này.
22Ai không kính mến Chúa phải bị nguyền rủa! Lạy Chúa xin hãy đến!
23Cầu chúc anh em hằng hưởng được ân phúc của Chúa Giê-xu. 24Xin tất cả anh em nhận nơi đây lòng yêu thương chân thành của tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Thân kính,
Phao-lô