17

Dân Giu-đa thờ thần tượng

1Tội lỗi của Giu-đa phải ghi bằng cây bút sắt, ngòi với kim cương, tạc từng chữ trên bảng đá, tức tấm lòng cứng cỏi của chúng, và trên các sừng bàn thờ tà thần. 2,3Thanh niên Giu-đa không chán phạm tội, thờ lạy thần tượng dưới mỗi gốc cây trên các đồi núi cũng như dưới các đồng bằng. Vậy Ta sẽ phó tất cả bảo vật các ngươi cho quân thù, như một thứ tiền phạt vạ vì tội lỗi các ngươi. 4Các ngươi cũng mất luôn cơ nghiệp tốt đẹp Ta đã ban cho các ngươi, một thảm họa mà các ngươi tự tạo ra. Ta sẽ khiến các ngươi phải phục dịch quân thù tại một xứ xa lạ. Vì các ngươi đã nhen nhúm lửa giận Ta, một ngọn lửa không bao giờ tắt.
5Chúa Hằng Hữu bảo: "Khốn cho kẻ tin cậy loài người, nương dựa sức mạnh của xác thịt và trở lòng lìa bỏ Chúa Hằng Hữu! 6Nó giống như thạch thảo trong sa mạc, héo khô giữa miền cát nóng bỏng, hoặc vùng nước mặn đồng chua hoang vắng, không một bóng người.
7“Phúc cho người tin cậy Chúa Hằng Hữu và hoàn toàn nương dựa nơi Ngài. 8Người ấy giống như cây trồng gần dòng nước, đâm rễ đến lòng sông, gặp mùa hạn hán cũng không lo sợ, lá cứ xanh tươi, dù không mưa liên tiếp cả năm vẫn cứ ra trái không dứt.
9Ai dò được lòng người, gian dối, bại hoại đến mức vô phương cứu chữa.
10Ta, Chúa Hằng Hữu, dò xét tâm khảm, thử nghiệm trí óc để báo ứng đúng theo nếp sống và kết quả của hành động của mỗi người.

Hy vọng của dân tộc

11Như gà gô lo nuôi đàn con không do trứng nó nở ra, chỉ một thời gian rồi chúng bỏ đi hết, kẻ làm giàu phi nghĩa cũng sẽ thấy của cải mình tiêu tán bất ngờ, rốt cuộc bị chê là ngu dại.
12Nhưng nơi nương tựa của chúng tôi chính là Ngai chí cao, vinh quang, vĩnh cửu của Chúa. 13Thưa Chúa là Niềm hy vọng của Y-sơ-ra-ên, tất cả những kẻ bỏ Chúa đều sẽ bị hổ nhục: chúng muốn lưu danh trên đất mà đánh mất vinh quang thiên thượng; chúng lìa bỏ Chúa là Nguồn nước sống.
14Thưa Chúa, xin chữa cho con thì con sẽ được lành! Xin cứu con thì con sẽ được giải thoát! Vì chỉ có Chúa là Đấng Cứu tinh đáng được ca ngợi. 15Người ta chế giễu con: "Lời Chúa phán ở đâu? sao không thấy ứng nghiệm?" 16Nhưng thưa Chúa, con không muốn họ bị tai ương; con không nài nỉ Chúa giáng cơn hình phạt, Chúa đã biết rõ. Lời con truyền đạt chính là lời Chúa dạy. 17Xin Chúa đừng để con khiếp sợ vì Chúa là nơi con trú ẩn trong ngày hoạn nạn. 18Xin Chúa làm cho bọn khủng bố con hổ nhuốc, đừng để con bị sỉ nhục. Xin Chúa khiến họ bị khủng bố, đừng để con khủng khiếp. Xin Chúa đoán phạt nặng nề và tiêu diệt những người gian ác đó.

Ngày lễ cuối tuần

19Chúa bảo tôi: "Con đi đến các cổng thành Giê-ru-sa-lem, đứng tại cổng vua thường ra vào rồi lần lượt đứng tại tất cả các cổng thành 20và kêu gọi nhân dân: "Các vua của Giu-đa, toàn thể nhân dân và dân chúng thủ đô, hãy nghe lời Chúa. 21Chúa phán: Hãy vâng lời Ta để các ngươi được sống. 22Đừng khiêng gánh, đừng vận chuyển hàng hóa qua cổng thành, đừng lao động vô ích trong ngày lễ cuối tuần, để giữ ngày thánh lễ! Ta đã bảo tổ phụ các ngươi điều ấy, 23nhưng họ không nghe Ta, không vâng lời Ta. Họ ngoan cố khước từ lời khuyên dạy.
24Chúa phán: "Nếu các ngươi vâng lời Ta, không khiêng gánh ra vào các cổng thành, cũng không lao động vô ích trong ngày lễ cuối tuần, 25thì chính phủ không bị lật đổ, các nhà lãnh đạo các ngươi được tiếp tục thi hành nhiệm vụ, nhân dân được an cư lạc nghiệp, các cổng thành sẽ luôn luôn nhộn nhịp, 'ngựa xe như nước, áo quần như nêm,' và thủ đô sẽ tồn tại mãi mãi, lúc nào cũng đông dân cư. 26Nhân dân khắp nơi sẽ kéo nhau về thủ đô dâng tế lễ, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ tạ ơn và trầm hương tại Đền thờ của Chúa. Họ đến từ các thành xứ Giu-đa, các ngoại ô thủ đô, từ xứ Bên-gia-min, từ miền nam bộ, từ các đồng bằng cũng như từ vùng sơn cước. 27Nhưng nếu các ngươi không nghe lời Ta và giữ ngày lễ cuối tuần làm ngày thánh, nếu các ngươi tiếp tục lao động vô ích, khiêng gánh hàng hóa qua các cổng thành trong ngày lễ cuối tuần, Ta sẽ nhóm một ngọn lửa đốt cháy các cổng thành này, đốt luôn các cung điện, lâu đài thủ đô, không ai dập tắt được.