19

Klei Blŭ Djŏ kơ Čar Êjip

1 Klei ktrŏ djŏ kơ čar Êjip:
  Nĕ anei, Yêhôwa đĭ ti knam nao pral,
   nao kơ čar Êjip.
  Rup yang čar Êjip srăng ktư̆ yơ̆ng ti anăp ñu,
   leh anăn ai tiê phung Êjip srăng dlưh.
  2“Kâo srăng mčhur ai phung Êjip bi blah hŏng phung Êjip pô:
   diñu srăng bi kdơ̆ng grăp čô hŏng ayŏng adei diñu,
  grăp čô hŏng pô riêng gah diñu,
   ƀuôn hdơ̆ng ƀuôn, ƀuôn ala mtao hdơ̆ng ƀuôn ala mtao.
  3Phung Êjip srăng êdu ai,
   leh anăn kâo srăng bi luč hdră diñu trông čhai.
  Diñu srăng duah êmuh phung rup yang leh anăn phung mjâo,
   phung blŭ hŏng phung djiê leh anăn phung mdian.
  4Leh anăn kâo srăng jao phung Êjip hlăm kngan sa čô khua khăng;
   sa čô mtao jhat ƀai srăng kiă kriê diñu,”
   snăn Khua Yang Yêhôwa kơ phung kahan lač.

  5Êa krông Nil srăng khuôt,
   hnoh krông srăng thu leh anăn krô.
  6Jih êa hnoh srăng ƀâo brŭ;
   hnoh êa klah mơ̆ng êa krông Nil ti čar Êjip srăng hrŏ leh anăn thu.
   Trang leh anăn mbô srăng dliu krô.
  7Čuôr giăm hŏng êa krông Nil srăng thu,
   leh anăn jih mnơ̆ng arăng rah ti hang êa krông Nil srăng krô,
   angĭn srăng kpuh mđung mnơ̆ng anăn kơ anôk mkăn leh anăn bi luč hĕ.
  8Phung trah kan srăng krao,
   jih jang phung dôk wah hlăm êa krông Nil srăng čŏk hia;
   phung khăng dăng ñuăl hlăm êa srăng kơŭ kyăm.
  9Phung ngă mrai kbuă srăng hêñ,
   wăt phung mñam čhiăm kô̆ msĕ mơh.
  10Phung mă bruă hŏng mnal srăng lĕ,
   leh anăn jih jang phung mă bruă mưn srăng ênguôt.

  11Phung khua ƀuôn Sôan jing mluk mgu;
   phung khua thâo mĭn Pharaôn kčĕ klei mluk.
  Si ngă diih jhŏng lač kơ Pharaôn,
   “Kâo jing sa čô hlăm phung thâo mĭn,
   anak čô phung mtao ênuk đưm?”
  12Snăn ti phung thâo mĭn ih?
   Brei diñu hưn bi êdah kơ ih klei Yêhôwa kơ phung kahan čuăn ngă leh kơ čar Êjip.
  13Phung khua ƀuôn Sôan jing leh phung mluk,
   phung khua ƀuôn Nôp lĕ hlăm klei mplư;
   phung khua hlăm krĭng mdê mdê bi wơr êlan phung Êjip.
  14Yêhôwa brei leh klei mĭn bi lŭk lăk ti krah čar Êjip;
   phung khua kiă kriê brei phung Êjip êbat ting ring rang hlăm jih klei diñu ngă,
   msĕ si sa čô mnuih kpiê ruă lĕ buh hlăm ô̆ ñu pô.
  15Hlăm čar Êjip amâo lŏ mâo pô dưi đru ôh,
   thâodah kŏ amâodah ku, adhan ana boh đung amâodah mbô.
16Hlăm hruê anăn, phung Êjip srăng jing msĕ si phung mniê. Diñu srăng ktư̆ yơ̆ng hŏng klei huĭ ti anăp kngan Yêhôwa kơ phung kahan ayư ti dlông diñu. 17Leh anăn čar Yuđa srăng jing sa klei bi huĭ kơ čar Êjip; grăp čô hmư̆ klei Yêhôwa čuăn srăng huĭ, kyuadah klei Yêhôwa kơ phung kahan čuăn leh ngă kơ diñu.
18Hlăm hruê anăn srăng mâo êma boh ƀuôn prŏng hlăm čar Êjip srăng blŭ klei čar Kanaan leh anăn kat asei srăng gưt kơ Yêhôwa kơ phung kahan. Arăng srăng pia ƀuôn Klei Bi Rai kơ sa boh hlăm êma boh ƀuôn anăn.
19Hlăm hruê anăn srăng mâo sa boh knưl kơ Yêhôwa ti krah čar Êjip, leh anăn sa ƀĕ kmeh kơ Yêhôwa ti knông lăn ñu. 20Mnơ̆ng anăn srăng jing sa klei bi knăl leh anăn sa klei hưn bi sĭt kơ Yêhôwa kơ phung kahan hlăm čar Êjip. Tơdah diñu srăng ur kơ Yêhôwa kyua phung ktư̆ juă, gơ̆ srăng tiŏ nao kơ diñu sa čô pô bi mtlaih, leh anăn pô mgang, leh anăn srăng bi mtlaih diñu. 21Snăn Yêhôwa srăng bi êdah ñu pô kơ phung Êjip, leh anăn phung Êjip srăng thâo kral Yêhôwa hlăm hruê anăn. Diñu srăng kkuh mpŭ hŏng klei ngă yang leh anăn myơr mnơ̆ng myơr. Diñu srăng ngă klei ƀuăn kơ Yêhôwa leh anăn bi sĭt klei anăn. 22Yêhôwa srăng čăm čar Êjip; leh čăm lŏ bi hlao digơ̆ mơh; leh anăn digơ̆ srăng lŏ wĭt kơ Yêhôwa. Ñu srăng dôk hmư̆ klei digơ̆ wah lač leh anăn bi hlao digơ̆.
23Hlăm hruê anăn srăng mâo sa bĭt êlan prŏng mơ̆ng čar Êjip truh kơ čar Asiri, leh anăn phung Asiri srăng nao kơ čar Êjip, leh anăn phung Êjip nao kơ čar Asiri. Phung Êjip srăng kkuh mpŭ kơ Yêhôwa mbĭt hŏng phung Asiri. 24Hlăm hruê anăn čar Israel srăng bi mguôp jing čar mrô tlâo mbĭt hŏng čar Êjip leh anăn čar Asiri, jing sa klei jăk jĭn ti krah lăn ala, 25phung Yêhôwa kơ phung kahan hơêč hmưi leh, lač, “Jăk mơak yơh kơ čar Êjip phung ƀuôn sang kâo, leh anăn čar Asiri bruă kngan kâo, leh anăn čar Israel ngăn dưn kâo.”