19

Tiên tri về Ai-cập

1Chúa dạy về Ai-cập như sau: Này, Chúa ngự trên đám mây bay nhanh đến Ai-cập: Các thần tượng Ai-cập sẽ run rẩy và lòng dân Ai-cập sẽ khủng khiếp. 2Ta sẽ làm cho Ai-cập bị nạn nồi da xáo thịt; anh em đánh nhau, láng giềng giết nhau, các thành phố khai chiến với nhau, các vương quốc tiến công nhau. 3Dân Ai-cập sẽ mất hết tinh thần; ta sẽ làm cho trí khôn họ ra đần độn, họ sẽ đi tìm các thần tượng, các thầy phù thủy, đồng bóng và bói toán.
4Ta sẽ nộp dân Ai-cập vào tay các bạo chúa và một vua hung ác sẽ cai trị họ, Chúa Hằng Hữu Toàn năng đã phán dạy. 5Dòng sông Nin sẽ không còn dâng lên để đem phù sa vào đồng ruộng nữa; các sông đều khô cạn, 6các con kinh đều tắt nghẽn vì lau sậy mục nát. 7Hai bên bờ sông và đồng bằng ở cửa sông Nin chỉ còn đồng khô cỏ cháy, không trồng trọt gì được nữa. 8Các ngư phủ trên sông Nin đều than khóc; bọn câu cá và đánh lưới đều bó tay. 9Thợ dệt không kiếm ra chỉ gai và bông vải để dệt hàng mịn, vải trắng nữa. 10Tất cả các nhân cổng thợ thuyền đều buồn rầu thất vọng vì thất nghiệp.
11Các nhà lãnh đạo ở Xô-an thật dại dột! Các quân sư của Pha-ra-ôn đều mắc mưu. Sao các ngươi còn dám khoe với vua rằng các ngươi là con dòng cháu giống của các bậc hiền triết, vua chúa thời xưa? 12Các quân sư Ai-cập đâu rồi? Hãy để họ thuyết trình và thử đoán xem Chúa Hằng Hữu dự định làm gì tại Ai-cập! 13Các nhà lãnh đạo ở Xô-an đã trở thành dại khờ. Các nhà lãnh đạo ở Nốp đã mắc mưu. Nhóm lãnh tụ khôn ngoan nhất đã hướng dẫn Ai-cập vào con đường lầm lạc. 14Chúa đã làm cho tinh thần họ đảo điên, rối loạn nên họ đưa nhân dân Ai-cập đi lầm đường lạc lối trong mọi lĩnh vực như người say xiêu tới xiêu lui. 15Không còn ai cứu nổi Ai-cập nữa! Quốc sách, chiến lược nào đi nữa cũng vô hiệu!
16Ngày ấy nhân dân Ai-cập sẽ yếu ớt như phụ nữ, run rẩy khiếp sợ trước bàn tay đoán phạt của Chúa Hằng Hữu Toàn năng. 17Do-thái sẽ khủng bố Ai-cập. Nói đến Do-thái là người Ai-cập sợ hãi vì Chúa Hằng Hữu Toàn năng dự định đoán phạt Ai-cập.
18Ngày ấy, năm thành phố Ai-cập sẽ nói tiếng Hy-bá và thờ kính Chúa Hằng Hữu Toàn năng; một thành sẽ được gọi là Thành phố Điêu tàn. 19Lúc ấy, người ta sẽ lập một bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu giữa đất nước Ai-cập và dựng một trụ tháp cho Ngài tại biên giới. 20Đó là dấu hiệu chứng tỏ nhân dân Ai-cập đã thờ Chúa Hằng Hữu Toàn năng giữa đất nước họ. Họ sẽ kêu cầu Chúa Hằng Hữu khi bị quân thù xâm lăng áp bức. Chúa sẽ sai một vị cứu tinh vĩ đại đến giải cứu họ.
21Ngày ấy, Chúa Hằng Hữu sẽ cho Ai-cập biết Ngài; nhân dân Ai-cập sẽ nhìn biết Chúa; dâng tế lễ và hứa nguyện với Ngài rồi giữ đúng lời hứa nguyện. 22Chúa Hằng Hữu sẽ đánh Ai-cập, nhưng lại chữa lành thương tích. Nhân dân Ai-cập sẽ quay về với Chúa. Chúa sẽ nghe lời họ khẩn cầu và chữa lành cho họ. 23Ngày ấy, sẽ có một thông lộ nối liền Ai-cập với I-rắc. Người I-rắc và người Ai-cập sẽ đi thăm nhau và người Ai-cập sẽ giúp đỡ người I-rắc. 24Ngày ấy, Y-sơ-ra-ên sẽ liên minh với Ai-cập và I-rắc; cả ba nước hợp lại đem phúc lành cho cả thế giới. 25Chúa Hằng Hữu Toàn năng sẽ bảo: "Phúc cho Ai-cập dân Ta; cho I-rắc công trình của tay Ta; và cho Y-sơ-ra-ên, cơ nghiệp Ta!"