58

Nhịn ăn

1“Hãy kêu to, đừng ngại! Hãy reo hò như tiếng loa, tố cáo tội lỗi của dân ta. 2Thế mà họ làm ra vẻ mộ đạo, ngày nào cũng tìm kiếm Ta, giả bộ vui mừng về đường lối Ta, dường như dân tộc họ vẫn sống cách công chính và chưa bỏ bê mệnh lệnh Ta. Họ cầu hỏi ta về nếp sống công chính, họ hân hoan đến họp tại nhà thờ. 3Họ còn chất vấn ta: "Chúng con nhịn ăn, sao Chúa không thấy? Chúng con hạ mình cầu nguyện, sao Chúa không nghe? Này, trong ngày nhịn ăn, các ngươi cũng tiếp tục hưởng lạc và áp bức người làm công. 4Thật ra, các ngươi nhịn ăn để tranh chấp, cãi vả với nhau, nắm tay thoi đấm nhau cách cộc cằn. Nhịn ăn cách ấy thì tiếng cầu nguyện của các ngươi làm sao lên thấu trời cao? 5Ta đâu có chấp nhận cách nhịn ăn, hạ mình giả dối đó! Cúi mọp xuống như lau sậy trước gió, mặc bao bố tả tơi, và vãi tro cùng mình, chừng ấy đâu có đủ gọi là một cuộc nhịn ăn đẹp lòng Ta?
6Nhịn ăn cho đẹp lòng Ta phải đi đôi với việc giải phóng người tù tội, bẻ gãy gông cùm, đập tan xiềng xích, trả tự do cho người bị áp bức. 7Nhịn ăn cho đẹp lồng ta là chia cơm xẻ áo với người đổi khổ, tiếp rước người nghèo cực không nơi nương tựa về ở chung trong nhà, và không lảng tránh khi người bà con ruột thịt cần được cứu giúp.

Phúc hạnh của người công chính

8Lúc ấy, ánh sáng ngươi sẽ rực rỡ như hừng đông; ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công chính ngươi sẽ đi trước ngươi; vinh quang Chúa sẽ bảo vệ sau lưng ngươi. 9Lúc ấy, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời; vừa nghe ngươi kêu, Chúa liền đáp ứng: "Có Ta đây!" Nếu ngươi thôi áp bức người cô thế, không đặt điều vu cáo, không rỉ tai nói xấu, nói hành, 10nếu ngươi tận tâm cứu người đói, an ủi những tâm hồn đau thương, ánh sáng ngươi sẽ chiếu rực giữa tối tăm, sự buồn thảm sẽ nhường chỗ cho niềm vui tươi quang minh chính đại. 11Chúa sẽ dìu dắt ngươi mãi mãi, cho linh hồn ngươi sung mãn giữa mùa khô hạn, cho thân thể ngươi khỏe mạnh và đầy năng lực. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước không bao giờ khô cạn. 12Dòng dõi ngươi sẽ kiến thiết lại các thành phố đổ nát, và xây dựng nền móng cho các thế hộ tương lai. Ngươi sẽ được gọi là: "Dân tộc đã xây lại các tường lũy và các thành phố."
13Nếu ngươi giữ ngày lễ cuối tuần, không chiều theo sở thích trong ngày thánh, nếu ngươi vui thích ngày ấy và tôn vinh Chúa trong mọi việc ngươi làm, tôn trọng ngày thánh, không đi theo đường riêng mình, không làm thỏa mãn dục vọng cá nhân, không nói lời hư không phàm tục, 14Chúa sẽ cho ngươi được vui thỏa trong Ngài; ngươi sẽ đạt được nhiều thành quả vĩ đại, cao cả trên thế giới và thừa hưởng dư dật các phúc lành ta đã hứa ban cho Gia-cốp, tổ phụ ngươi, Chúa Hằng Hữu phán vậy.