15

Ƀuôn Yêrusalem Jing Sa Ana Boh Kriăk Ƀâo Hơăi Mang

1Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, si ngă ana boh kriăk ƀâo jing yuôm hĭn kơ ana kyâo mkăn mơ̆, leh anăn adhan ñu jing yuôm hĭn kơ adhan kyâo mkăn hlăm kmrơ̆ng mơ̆? 3Dưi mơ̆ mă hruĕ ñu mjing sa mnơ̆ng? Phung mnuih tuôm mă dŏ pơ̆ng mơ̆ mơ̆ng ñu čiăng yuôl sa mnơ̆ng ti ñu? 4Nĕ anei, arăng yua ñu kơ djuh; tơdah pui ƀơ̆ng mơ̆ng dua êđŭk leh anăn ti krah jing hdăng, ñu jing yuôm kơ sa mnơ̆ng mơ̆? 5Nĕ anei, tơdah pui ka ƀơ̆ng ñu arăng amâo yua ñu kơ sa mnơ̆ng ôh, ƀiă hĭn kơ anăn tơdah pui ƀơ̆ng ñu leh, leh anăn jing hdăng, arăng amâo dưi yua ñu kơ sa mnơ̆ng mkăn! 6Kyuanăn Yêhôwa Aê Diê lač snei: Msĕ si ana boh kriăk ƀâo mbĭt hŏng kyâo hlăm kmrơ̆ng, kâo dlăm leh hlăm pui, msĕ snăn mơh kâo srăng ngă kơ phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem. 7Kâo srăng bi kdơ̆ng hŏng diñu; wăt tơdah diñu tlaih mơ̆ng pui dưn, ăt pui srăng ƀơ̆ng diñu mơh; leh anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa, tơdah kâo bi kdơ̆ng hŏng diñu. 8Kâo srăng brei čar jing ênguôl kyuadah diñu amâo jing sĭt suôr ôh, Yêhôwa Aê Diê lač.”