35

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng hŏng Čư̆ Sêir

1 Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, wir ƀô̆ ih phă čư̆ Sêir leh anăn hưn êlâo bi kdơ̆ng hŏng ñu, 3leh anăn lač kơ ñu, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Nĕ anei kâo bi kdơ̆ng hŏng ih, Ơ čư̆ Sêir, leh anăn kâo srăng yơr kngan kâo ngă kơ ih, leh anăn kâo srăng mjing ih anôk ênguôl leh anăn êhŏng. 4Kâo srăng bi rai ƀuôn prŏng ih, ih srăng jing ênguôl; leh anăn ih srăng thâo kâo jing Yêhôwa. 5Kyuadah mơ̆ng ênuk đưm ih pioh klei bi roh nanao, leh anăn jao phung ƀuôn sang Israel kơ klei bi mdjiê hŏng đao gưm hlăm ênuk knap mñai diñu, jing ênuk klei phat kđi knhal tuč kơ diñu. 6Kyuanăn, tui si kâo dôk hdĭp Yêhôwa Aê Diê lač, kâo srăng jao ih kơ êrah, klei tuh êrah srăng tiŏ ih; kyuadah ih amâo bi êmut ôh kơ êrah, snăn klei tuh êrah srăng tiŏ ih. 7Kâo srăng mjing čư̆ Sêir anôk êhŏng leh anăn ênguôl; leh anăn kâo srăng bi rai mơ̆ng ñu jih jang phung hiu êrô. 8Kâo srăng bi bŏ čư̆ ih hŏng mnuih djiê; phung arăng bi mdjiê hŏng đao gưm srăng êbuh ti dlông kbuôn ih, hlăm tlung ih leh anăn hlăm jih jang troh ih. 9Kâo srăng brei ih jing anôk ênguôl hlŏng lar, leh anăn arăng amâo srăng dôk hlăm ƀuôn prŏng ih ôh. Hlăk anăn ih srăng thâo kâo jing Yêhôwa.
10Kyuadah ih lač, “Dua găp djuê anei leh anăn dua boh čar anei srăng jing dŏ hmei, leh anăn hmei srăng mă diñu bha hmei” — wăt tơdah Yêhôwa dôk tinăn dưn — 11kyuanăn tui si kâo dôk hdĭp Yêhôwa Aê Diê lač, kâo srăng ngă kơ ih tui si klei ngêñ leh anăn klei nač ih bi êdah leh kyua klei ih bi êmut kơ diñu. Kâo srăng brei diñu thâo kral kâo ti krah diih tơdah kâo phat kđi ih. 12Leh anăn diih srăng thâo kơ kâo Yêhôwa hmư̆ leh jih klei dlao wač diih blŭ leh bi kdơ̆ng hŏng čư̆ Israel êjai lač, “Diñu jing ênguôl leh, arăng jao diñu kơ kâo brei kĕ ƀơ̆ng.” 13Ih mđĭ ih pô bi kdơ̆ng hŏng kâo hŏng ƀăng êgei ih, leh anăn bi lar klei ih blŭ bi kdơ̆ng hŏng kâo; kâo hmư̆ leh klei anăn.’ 14Snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Êjai jih lăn ala hơ̆k mơak, kâo srăng mjing ih ênguôl.’ 15Msĕ si ih hơ̆k mơak leh kơ ngăn dưn sang Israel tơdah gơ̆ jing ênguôl leh, msĕ snăn mơh kâo srăng ngă kơ ih; ih srăng jing ênguôl, Ơ čư̆ Sêir, ih leh anăn jih čar Êđôm. Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa.”