15

Ngụ ngôn "cây nho"

1Chúa Hằng Hữu bảo tôi: 2“Con loài người! Cây nho rừng có hơn gì các loại cây khác không? Dây nho có ích bằng gỗ không? Cả thân cây nho có bằng một nhánh tùng không? 3Hẳn là không! Không ai dùng cây nho làm đồ gỗ, dù làm cái chốt treo son chảo cũng không được. 4Cây nho chỉ có thể dùng đun bếp, nhưng cũng kém xa các thứ củi, cháy hết chẳng để lại được miếng than nào. 5Như thế, cả thân cây nho khi còn nguyên đã vô dụng, mà đốt cháy rồi, còn dùng chi được nữa! 6Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán: Dân chúng Giê-ru-sa-lem giống như cây nho rừng vô dụng đó, trước hay sau khi bị Ta bỏ vào lò lửa cũng vậy. 7Ta sẽ chống nghịch chúng. Dù chúng sẽ ra khỏi lửa, nhưng lửa cũng sẽ thiêu đốt chúng. Khi Ta chống nghịch chúng, các ngươi sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu. 8Ta sẽ làm cho đất đai chúng hoang vắng tiêu điều, vì chúng đã làm điều tội ác, Chúa Hằng Hữu phán vậy."