9

Chiến thắng chỉ do sức Chúa

1Xin đồng bào lắng tai! Đã đến ngày đồng bào vượt sông Giô-đan, sang chiếm đóng những nước lớn và mạnh hơn chúng ta. Đó là những nước có những thành lũy kiên cố, cao ngất, 2Có những giống dân khổng lồ là con cháu của A-na-kim, nổi tiếng vô địch. 3Tuy nhiên, Chúa sẽ đi trước đồng bào. Như một ngọn lửa thiêu hủy, Ngài sẽ trấn áp, tiêu diệt họ, để đồng bào chinh phục và đuổi họ đi nhanh chóng như Ngài đã hứa.
4Sau khi Chúa Hằng Hữu đuổi họ đi rồi, đồng bào đừng nghĩ rằng: 'Chúa đem ta vào chiếm đất này vì ta là người công chính.' Không, chính vì các dân tộc kia quái ác nên Ngài đuổi họ đi đấy thôi. 5Không phải vì sự công chính của đồng bào mà vì sự gian ác của các dân ấy, nên Ngài đuổi họ ra, cho đồng bào chiếm đất họ, và cũng vì lời Ngài hứa với các tổ tiên Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. 6Đúng thế, Chúa đâu phải cho đồng bào vùng đất tốt tươi vì đồng bào là người công chính. Không, đồng bào chỉ là những người bướng bỉnh.

Con bò vàng

7Đồng bào còn nhớ - đừng bao giờ quên điều này - đồng bào đã cả gan khiêu khích Chúa trong sa mạc; và từ ngày ra khỏi Ai-cập cho đến nay, đồng bào vẫn thường nổi loạn chống Ngài. 8Lúc ở núi Hô-rếp, khi đồng bào khiêu khích Chúa quá độ, đồng bào suýt bị Ngài tiêu diệt. 9,10Đó là lúc tôi lên núi để nhận hai bảng đá trên đó Chúa dùng ngón tay viết những lời Ngài đã nói với toàn thể đồng bào từ trong đám lửa trên núi, đó là giao ước Ngài đã kết với đồng bào. Tôi ở lại trên núi bốn mươi ngày đêm, không ăn không uống. 11Cuối thời gian bốn mươi ngày đêm ấy, Chúa trao cho tôi hai bảng đá, đó là giao ước vừa kết lập. 12Chúa bảo tôi: 'Con xuống núi nhanh lên, vì đoàn dân con đem từ Ai-Cập đến đây đã trở nên đồi bại rồi, họ vội vàng từ bỏ chính đạo Ta truyền cho, đúc cho mình một tượng thần.' 13“Ta đã rõ dân này,' Ngài tiếp, 'họ thật là bướng bỉnh. 14Để Ta diệt họ, xóa tên họ dưới trời, rồi làm cho con thành ra một dân mạnh hơn, đông hơn họ.' 15Tôi vội xuống núi với hai bảng đá trên tay. Lúc ấy lửa vẫn cháy rực núi. 16Cảnh đồng bào quây quần quanh tượng bò con vừa đúc đập vào mắt tôi. Đồng bào thật đã phạm tội nặng nề cùng Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, đã vội từ bỏ chính đạo Chúa vừa truyền cho. 17Thấy thế, tôi ném hai bảng đá vỡ tan trước mắt mọi người. 18Rồi, trong bốn mươi ngày đêm, tôi sấp mình xuống trước Chúa, không ăn không uống, vì tội đồng bào. Đồng bào đã làm điều Chúa ghê tởm để chọc giận Ngài. 19Tôi chỉ sợ cơn lôi đình của Chúa nổi dậy tiêu diệt đồng bào. Nhưng Ngài lại nghe lời cầu xin của tôi lần đó nữa. 20Riêng phần A-rôn, vì ông đã làm cho Ngài giận quá nên sắp bị giết. Tôi cầu thay cho ông và ông cũng được tha. 21Tôi lấy 'vật tội lỗi,' tức là tượng bò con đồng bào đã làm, đem đốt và nghiền ra thật nhỏ như bụi, bỏ vào khe nước từ trên núi chảy xuống.
22Đồng bào lại còn khiêu khích Chúa tại Tha-bê-ra, tại Ma-sa, và tại Kíp-rốt ha-tha-va.
23Tại Ca-đe Ba-nê-a, khi Chúa bảo đồng bào vào chiếm đất hứa, đồng bào cãi lệnh Thượng Đế Hằng Hữu vì không tin Ngài. Đồng bào không chịu vâng lời Ngài. 24Từ ngày tôi biết đồng bào đến nay, đồng bào vẫn thường xuyên nổi loạn chống Chúa.

Mai-sen cầu thay cho dân tộc

25Vậy, tôi sấp mình xuống trước Chúa suốt bốn mươi ngày đêm, vì lúc ấy Ngài sắp tiêu diệt đồng bào. 26Tôi thưa: 'Lạy Chúa Hằng Hữu, xin đừng tiêu diệt dân này là dân thuộc về Ngài. Ngài đã chuộc họ, đem họ ra khỏi Ai-cập bằng một quyền lực cao cả, một sức mạnh phi thường. 27Xin Chúa nhớ lại các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, và quên đi sự bướng bỉnh, tội lỗi xấu xa của dân này; 28nếu không, người Ai-cập sẽ nói: 'Vì Chúa không thể nào đem họ vào đất hứa, và cũng vì Ngài ghét họ, nên mới đem họ vào sa mạc để giết đi.' 29Họ là dân Ngài, thuộc về Ngài, là dân được Chúa giải thoát khỏi Ai-cập bằng quyền lực cao cả, bằng sức mạnh phi thường của Ngài!'