43

Gia-cốp đành chịu cho Bên-gia-min đi

1Nạn đói càng thêm trầm trọng. 2Khi gia đinh ăn hết lương thực đem từ Ai-cập về, Gia-cốp bảo các con: "Hãy đi chuyến nữa mua ít lương thực về dùng." 3Giu-đa thưa: "Tể tướng nghiêm khắc bảo chúng con: Nếu không đem đứa út theo, đừng trở lại gặp mặt ta nữa. 4Cha bằng lòng cho em đi, chúng con mới mua lương thực được. 5Nếu không, chúng con không đi, vì Tể tướng nói quả quyết lắm." 6Y-sơ-ra-ên trách: "Sao chúng mày hại tao mà mách với ông ấy chúng mày còn một đứa em nữa!" 7Họ đáp: "Ông ấy hỏi chúng con rất kỹ về gia đình: 'Cha các anh còn sống không?' 'Còn người em nào nữa không?' Chúng con cứ theo đó trả lời. Làm sao biết trước ông ấy bảo phải đem em xuống?"
8Giu-đa thưa với Y-sơ-ra-ên: "Xin cha giao em cho con, thì chúng con xin lên đường để tất cả chúng ta - cha, chúng con và các cháu nhỏ - khỏi chết đói. 9Con xin bảo lãnh em, và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu không đem em về cho cha, con sẽ mang tội với cha suốt đời. 10Nếu không trì hoãn, chúng con đã đi được hai chuyến rồi."
11Y-sơ-ra-ên nói: "Đã thế, các con phải chọn sản phẩm trong xứ làm lễ vật dâng cho ông ấy: nhựa thơm, mật ong, hương liệu, hạt đào, hạnh nhân. 12Cũng đem theo hai phần tiền để trả lại tiền trong miệng bao, vì có lẽ họ nhầm lẫn. 13Các con hãy đem em xuống đó. 14Cầu Thượng Đế Toàn năng cho các con được ông ấy thương xót, để tha cho Si-mê-ôn và Bên-gia-min về với các con. Còn cha nếu phải mất con, cũng đành chịu chứ biết sao!"

Bên-gia-min được Giô-sép tiếp rước tử tế

15Các anh em đem lễ vật, hai phần tiền và dẫn Bên-gia-min xuống Ai-cập, ra mắt Giô-sép. 16Thấy Bên-gia-min đi với các anh, Giô- sép bảo quản gia: "Anh đưa mấy người này vào nhà, chuẩn bị dọn tiệc, vì trưa nay họ sẽ ăn với ta." 17Quản gia vâng lệnh dẫn các anh em vào tư dinh Giô-sép. 18Các anh em sợ hãi, bảo nhau: "Vì số tiền để lại trong bao, mà họ dẫn bọn ta vào đây để bắt làm nô lệ và cướp lừa của bọn ta." 19Các anh em bước đến gần cửa, trình với quản gia: 20“Thưa ông, kỳ trước chúng tôi đến mua lương thực, 21khi về quán trọ mở bao ra, chúng tôi thấy tiền mỗi người còn nguyên trong miệng bao. Hiện chúng tôi có đem tiền ấy theo đây, 22cùng với tiền mua lương thực kỳ này. Ai đã bỏ tiền vào bao, chúng tôi chẳng biết."
23Quản gia đáp: "Các anh cứ an tâm, đừng sợ. Thượng Đế của các anh và cha của các anh đã cho các anh tiền đó. Còn tiền mua lúa, chúng tôi đã nhận đủ." Rồi quản gia thả Si-mê-ôn, 24dẫn tất cả các anh em vào dinh, đem nước rửa chân, và cho lừa ăn. 25Các anh em soạn lễ vật dâng Giô-sép trưa hôm ấy, vì họ được mời ăn tiệc tại dinh.
26Khi Giô-sép về, các anh em đem lễ vật đến dâng, và quỳ gối sấp mình trước mặt ông. 27Ông chào thăm họ, và hỏi: "Thân phụ các anh còn sống không? mạnh khỏe không?" 28Họ đáp: "Tôi tớ ông là thân phụ chúng tôi vẫn còn sống mạnh khỏe." Rồi họ sấp mình tỏ lòng tôn kính. 29Giô-sép nhìn thấy Bên-gia-min, em ruột mình, liền hỏi: "Đây có phải em út mà các anh đã hứa đem đến không?", và tiếp: "Cầu xin Thượng Đế ban phúc cho em." 30Nhìn thấy em, Giô- sép vô cùng xúc động, vội đi vào phòng riêng mà khóc. 31Rồi ông rửa mặt, bước ra cố giữ vẻ điềm tĩnh nói: "Dọn thức ăn đi!"
32Người nhà dọn cho Giô-sép ăn riêng, các anh em ngồi bàn khác, và người Ai-cập dự tiệc cũng ngồi riêng, vì người Ai-cập ghê tởm người Hy-bá, không bao giờ ăn chung.
33Giô-sép xếp các anh em ngồi theo thứ tự, từ anh cả đến em út, khiến họ kinh ngạc nhìn nhau. 34Thức ăn từ bàn Giô-sép đưa qua bàn các anh em, phần của Bên-gia-min nhiều gấp năm lần của các anh. Ai nấy đều ăn uống vui vẻ với Giô-sép.