29

Hành trình của Gia-cốp

1Gia-cốp tiếp tục đi đường, cuối cùng đến một xứ ở phương đông. 2Thấy đàng xa có ba bầy cừu đang nằm bên giếng, giữa một cánh đồng, là nơi cừu đến uống nước. Tuy nhiên, trên miệng giếng có một tảng đá lớn đậy lại 3(vì theo lệ thường, phải đợi cho các bầy súc vật họp lại đông đủ, người ta mới lăn tảng đá đi. Khi chúng uống xong, lại đặt tảng đá lên miệng giếng như cũ). 4Gia-cốp đến chào các bác chăn cừu, hỏi họ từ đâu đến đây. Họ đáp: "Từ Pha-đan A-ram." 5Gia-cốp hỏi: "Các bác có biết ông La- ban, cháu cụ Na-cơ không?" Họ đáp: "Biết chứ!" 6Gia-cốp tiếp: "Ông ấy mạnh giỏi không?" Đáp: "Ông ta vẫn khỏe mạnh. Kìa, cô Ra-chên, con ổng đang dẫn bầy cừu đến kia kìa!" 7Gia-cốp gợi ý: "Trời hãy còn sớm, chưa đến giờ tập họp các bầy gia súc để đem về, sao các bác không cho chúng uống nước rồi thả chúng đi ăn trở lại?" 8Họ đáp: "Theo lệ, phải đợi các bầy súc vật tề tựu đông đủ mới lăn tảng đá đi, cho chúng uống nước, không xé lẻ được!" 9Lúc ấy Ra-chên đã dẫn bầy cừu của cha đến giếng vì cô cũng là người chăn. 10Gia-cốp ý thức rằng Ra-chên là em cô cậu với mình và bầy cừu này cũng của cậu mình, nên Gia- cốp một mình đến lăn tảng đá trên miệng giếng rồi múc nước cho bầy cừu của cậu mình uống. 11Gia-cốp hôn Ra-chên rồi khóc oà lên, 12và cho nàng biết mình là bà con, là cháu gọi La-ban bằng cậu ruột. Ra-chên nghe xong, vội vã chạy về báo tin cho cha. 13La-ban được tin Gia-cốp, cháu mình đã đến, liền chạy ra đón tiếp, ôm chầm lấy Gia-cốp mà hôn, rồi đưa về nhà. Gia-cốp báo cáo mọi diễn biến cho La-ban. 14La-ban đáp: "Cháu đúng là cốt nhục của cậu!" Gia- cốp ở chơi nhà cậu một tháng và giúp việc cho cậu.

Gia-cốp cưới Lê-a và Ra-chên

15Một hôm, La-ban bảo Gia-cốp: "Không lẽ vì tình bà con ruột thịt mà cháu làm việc không công sao? Cháu muốn cậu trả lương bao nhiêu?" 16,17La-ban có hai con gái, cô chị tên Lê-a, có cặp mắt cận thị, còn cô em, tên Ra-chên, có một thân hình cân đối, dung nhan tuyệt đẹp. 18Gia-cốp yêu Ra¬-chên nên đề nghị với cậu: "Cháu xin giúp việc cậu 7 năm nếu cậu gả cho cháu cô Ra- chên, con gái út của cậu!" 19La-ban chấp thuận ngay: "Thà cậu gả nó cho cháu, còn hơn gả cho người ngoài!" 20Vậy, Gia-cốp phục dịch cậu suốt 7 năm để được cưới Ra-chên. Nhưng vì yêu say đắm, nên Gia-cốp coi 7 năm đằng đẵng chỉ bằng đôi ba ngày. 21Hết 7 năm, Gia-cốp nhắc La-ban: "Cháu đã giữ đúng lời cam kết, xin cậu cho cháu làm lễ cưới!" 22La-ban bèn đặt tiệc lớn, mời tất cả những người trong cộng đồng đến dự lễ cưới xin. 23Nhưng đêm ấy, La-ban đánh tráo Lê-a thay cho Ra-chên. Trong đêm tối, Gia- cốp không nhận ra, bèn ngủ với Lê-a. 24(La¬-ban cũng cho nữ tỳ Xinh-ba theo hầu Lê-a). 25Sáng hôm sau, Gia-cốp thức dậy mới biết sự thật, thì đã muộn!Gia-cốp nổi giận, trách La-ban: "Sao cậu gạt cháu chi vậy? Cháu phục dịch cậu suốt 7 năm tròn chỉ vì Ra-chên. Sao cậu lật lọng thế?" 26La-ban giả lã: "Phong tục đây là thế! Không được gả em trước chị sau. 27Cháu cứ đợi qua tuần trăng mật với Lê-a, cậu sẽ gả luôn Ra-chên cho, với điều kiện cháu giúp việc thêm cho cậu 7 năm nữa!" 28Gia-cốp đồng ý. Sau tuần ấy, La-ban gả luôn Ra-chên cho Gia-cốp, 29và cho cô nữ tỳ Bi-la theo hầu Ra-chên. 30Gia-cốp làm lễ hợp cẩn với Ra-chên và yêu Ra-chên hơn Lê-a. Đúng theo giao kèo, Gia-cốp phục dịch La-ban thêm 7 năm nữa.

Con cái của Gia-cốp và Lê-a

31Chúa thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sinh sản; còn Ra-chên phải son sẻ. 32Lê-a thụ thai, sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Ru-bên và giải thích: "Thượng Đế đã lưu ý nỗi khó khăn của tôi; bây giờ, chồng tôi sẽ yêu tôi." 33Lê-a thụ thai nữa, sinh con trai thứ nhì, đặt tên là Si-mê-ôn và giải thích: "Thượng Đế đã nghe rằng tôi bị ghét bỏ, nên ban nó cho tôi." 34Lê-a thụ thai lần thứ ba, sinh con trai và đặt tên Lê-vi rồi giải thích: "Bây giờ chồng tôi sẽ khắng khít với tôi, vì tôi sinh được 3 con trai cho người!" 35Lần thứ tư, Lê-a thụ thai, sinh con trai và đặt tên Giu-đa, rồi giải thích: "Bây giờ, tôi ca ngợi Chúa Hằng Hữu!" Sau đó, nàng thôi sinh nở một thời gian.