35

Lời tiên tri về Sê-i-rơ

1Chúa phán bảo tôi: 2“Con loài người! Hãy hướng về núi Sê-i-rơ và nói tiên tri lên án dân chúng tại đó:

3'Chúa Hằng Hữu phán: Ta chống nghịch các ngươi, Ta sẽ đập nát các ngươi và tiêu diệt các ngươi. 4,5Vì các ngươi ghen ghét dân Y-sơ-ra-ên Ta, nên Ta sẽ phá đổ các thành phố các ngươi, khiến xứ sở các ngươi phải hoang vắng điêu tàn. Khi đó, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu. Các ngươi đã nộp dân Y-sơ-ra-ên cho bọn đồ tể trong lúc chúng tuyệt vọng chạy đến tỵ nạn trong xứ ngươi vì Ta hình phạt tội lỗi chúng. 6Chúa Hằng Hữu phán: Thật như Ta hằng sống, vì ngươi thích cuộc lưu huyết đến thế, nên Ta sẽ cho ngươi bị lưu huyết, ngươi chạy đâu cũng không thoát! 7Ta sẽ làm núi Sê-i-rơ hoang phế tiêu điều, không còn ai qua lại nữa. 8Núi Sê-i-rơ sẽ đầy xác chết của dân Sô-i-rơ, cả đến các ngọn đồi, các thung lũng, các khe suối đều dầy xác người bị dâm chém, vì họ bị Ta hình phạt. 9Ta sẽ khiến xứ các ngươi điêu tàn mãi mãi, các thành phố các ngươi hoang vắng vĩnh viễn. Khi ấy, các ngươi sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu. 10Vì ngươi đã nói: Hai dân tộc và hai nước ấy (Y-sơ-ra-ên và Giu-đa) sẽ thuộc vê Ta, Ta sẽ chiếm cứ mặc dù Đấng Hằng Hữu đang ở đó, 11nên Đấng Hằng Hữu phán: Thật như Ta hằng sống, Ta sẽ báo ứng xứng đáng cơn giận và lòng ganh ghét của các ngươi khi các ngươi giết hại dân Ta với lòng hận thù. Khi Ta đoán phạt các ngươi thì chúng sẽ biết Ta, 12và chính các ngươi cũng sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu. Ta đã nghe tất cả những lời các ngươi lăng mạ các núi Y-sơ-ra-ên ràng: các núi ấy đã bị tàn phá và sẵn sàng làm mồi ngon cho chúng ta! 13Các ngươi tự tôn tự đại nghịch cùng Ta, các ngươi ngày càng kiếm thêm nhiều lời phạm thượng, Ta đều nghe hết.

14“Chúa Hằng Hữu phán: Trong khi cả thế giới đều an lạc, thì đất nước các ngươi bị tàn phá, trở thành nơi hoang phế. Vì ngươi vui mừng khi đất nước Y-sơ-ra-ên bị tàn phá, nên Ta sẽ đoán phạt các ngươi giống hệt như Y-sơ-ra-ên. Hỡi núi Sê-i-rơ, cả xứ Ê-đôm và toàn đất nước các ngươi sẽ bị tiêu diệt Người ta sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu.