2

Thiết lập và thánh hóa lễ cuối tuần

1Như thế, trời đất và vạn vật đều được sáng tạo xong. 2Đến ngày thứ bảy, công trình hoàn tất, Thượng Đế nghỉ mọi việc.
3Thượng Đế ban phúc và thánh hóa ngày thứ bảy, vì là ngày Ngài nghỉ mọi công việc sáng tạo.
4Đó là sự tích Thượng Đế Hằng Hữu sáng tạo trời đất.
5Khi Thượng Đế mới sáng tạo trời đất, chưa có bụi cây nào trên mặt đất, cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc ngoài đồng, và Thượng Đế Hằng Hữu chưa cho mưa xuống đất, cũng chưa có ai trồng cây ngoài đồng; 6tuy nhiên, hơi ẩm từ đất bay lên tưới khắp mặt đất.
7Thượng Đế Hằng Hữu lấy bụi đất tạo nên người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người có sự sống.

Cảnh vườn Ê-đen

8Thượng Đế Hằng Hữu lập một khu vườn tại Ê-đen, về phương đông, đưa người đến ở. 9Trong vườn, Thượng Đế trồng các loại cây đẹp đẽ, sinh quả ngon ngọt. Chính giữa vườn là Cây Sự Sống và Cây Lương tâm (biết phân biệt thiện ác). 10Một con sông phát nguyên từ Ê-đen tưới khắp vườn, rồi chia ra bốn nhánh. 11,12Nhánh thứ nhất, Bi- sông, chảy quanh xứ Ha-vi-la, nơi có vàng ròng, nhũ hương và bích ngọc. 13Nhánh thứ nhì, Ghi-sông, chảy vòng xứ Cúc. 14Thi- giang, nhánh thứ ba, chảy sang phía đông xứ A-sy-ri. Nhánh thứ tư là Phát-giang.
15Thượng Đế Hằng Hữu đưa A-đam vào vườn Ê-đen để trồng trọt và chăm sóc vườn. 16Thượng Đế ra lệnh: "Con được tự do ăn mọi thứ cây trái trong vườn, 17trừ cây Lương tâm, vì trái nó mở mắt con, cho con biết điều thiện điều ác. Một khi con ăn, chắc chắn sẽ chết!"

Thiết lập lễ hôn nhân

18Thượng Đế Hằng Hữu phán: "Người sống cô độc không tốt. Ta sẽ tạo nên một kẻ giúp đỡ thích hợp."
19Thượng Đế lấy đất tạo nên các loài thú rừng, loài chim trời đem đến cho A-đam, để xem người đặt tên. Tên A-đam đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng cho nó. 20Vậy A-đam đặt tên cho tất cả loài gia súc, loài chim trời, loài thú rừng, nhưng A-đam chẳng tìm thấy kẻ giúp đỡ thích hợp cho mình. 21Thượng Đế làm cho A-đam ngủ mê, lấy một xương sườn rồi lắp thịt thay chỗ xương. 22Thượng Đế dùng xương sườn đó tạo nên người nữ, đưa đến cho A-đam.
23A-đam nói: "Người này là một phần xương thịt của tôi. Người được gọi là 'người nữ,' vì từ người nam mà ra." 24Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để gắn bó với vợ, hai người trở thành một. 25A-đam và vợ đều trần truồng, nhưng không hổ thẹn.