30

Con cái của Bi-la và Xinh-ba

1Ra-chên thấy mình son, nên ganh tức với chị, lại trách móc Gia-cốp: "Anh phải cho tôi có con! Bằng không, tôi sẽ chết!"
2Gia-cốp nổi giận, quát: "Anh có thay quyền Thượng Đế được đâu! Chỉ một mình Ngài có quyền cho em son sẻ!"
3Ra-chên đề nghị: "Anh cứ ngủ với cô nữ tỳ của em; nếu cô ta có con là con của em đó!" 4Vậy Ra-chên giao Bi-la cho chồng. 5Gia-cốp ngủ với Bi-la, nàng thụ thai, sinh một con trai! 6Ra-chên đặt tên nó là Đan rồi giải thích: "Thượng Đế đã minh oan cho tôi, nghe lời tôi van nài và ban cho tôi một con trai." 7Bi-la thụ thai lần thứ nhì và sinh một con trai nữa cho Gia-cốp. 8Ra-chên đặt tên nó là Nép-ta-li, rồi giải thích: "Tôi đã tranh đấu với chị tôi và thắng cuộc!"
9Trong khi đó, Lê-a thấy mình thôi sinh nở, liền giao cô nữ tỳ Xinh-ba cho chồng làm vợ. 10Xinh-ba thụ thai, sinh một con trai cho Gia-cốp. 11Lê-a đặt tên nó là Gát (nghĩa là may mắn). 12Xinh-ba lại thụ thai và sinh con trai thứ nhì. 13Lê-a đặt tên nó là A-se rồi giải thích: "Tôi vui sướng vô cùng! Các phụ nữ sẽ nhìn nhận tôi là người có phúc."
14Một hôm, giữa mùa gặt lúa mì, Ru-bên ra đồng ruộng, hái được mấy trái táo rừng đem về biếu mẹ. Ra-chên thấy được, năn nỉ xin Lê-a cho một vài quả. 15Lê-a nổi giận: "Mày cướp chồng tao, chưa đủ hay sao, lại còn muốn cướp táo của con tao?" Ra-chên rụt rè điều đình: "Chị cho em ăn táo, em sẽ để ảnh ngủ với chị tối nay!"
16Đến chiều tối, Gia-cốp ở đồng áng về đến nhà, đã thấy Lê-a đon đả: "Anh phải ngủ với em đêm nay, vì em đã lấy táo rừng của con em mà 'thuê' anh một đêm đó!" Gia-cốp cũng chấp thuận. 17Chúa nhậm lời cầu nguyện của Lê-a và cho nàng thụ thai trở lại. Nàng sinh con trai thứ năm, 18đặt tên là Y-sa-ca (nghĩa là tiền công) và giải thích rằng: "Thượng Đế đã trả công lại cho tôi vì tôi đã giao nữ tỳ tôi cho chồng." 19Lê-a thụ thai nữa, sinh con trai thứ sáu, đặt tên là Xê- bu-lân (nghĩa là tặng phẩm), 20rồi giải thích: "Thượng Đế đã ban cho tôi nhiều tặng phẩm để đem về cho chồng tôi. Bây giờ, chàng sẽ quý trọng tôi vì tôi đã sinh cho chàng 6 con trai rồi." 21Sau hết, Lê-a sinh được một con gái, đặt tên là Đài-na.
22Thượng Đế nhớ lại Ra-chên, nhậm lời cầu nguyện của nàng và cho nàng sinh nở. 23,24Nàng thụ thai và sinh một con trai, nên nàng ca ngợi Chúa: "Thượng Đế đã dẹp điều sỉ nhục của tôi rồi!" Nàng đặt tên con là Giô-sép và thầm nguyện: "Xin Chúa cho con thêm một đứa nữa!"

Gia-cốp mặc cả với La-ban

25Sau khi Ra-chên sinh Giô-sép, Gia-cốp yêu cầu La-ban: "Xin cậu cho cháu về quê. 26Cháu đã tận tình phục vụ cậu đúng theo giao kèo, xin cậu cho cháu đem vợ con lên đường!" 27Nhưng La-ban đáp: "Xin cháu đừng bỏ cậu. Cậu nhận định rằng bao nhiêu phúc lành cậu được hưởng bấy lâu nay đều là do cháu cả. 28Cháu muốn cậu tăng lương bao nhiêu, cậu cũng sẵn lòng tất!”
29,30Gia-cốp đáp: "Cậu đã biết cháu làm việc trung tín tận tâm, phục vụ cậu bao nhiêu năm nay. Các bầy gia súc của cậu gia tăng nhanh chóng. Trước ngày cháu đến, cậu chỉ có ít tài sản, bây giờ cậu đã giàu nứt vách đổ tường. Chúa Hằng Hữu đã ban phúc dồi dào cho cậu qua mọi việc cháu làm. Nhưng còn phần cháu thì sao? Bao giờ cháu mới có tài sản để tự túc cho gia đình?”
31,32La-ban lại hỏi: "Cháu đòi lương hướng bao nhiêu?" Gia-cốp đáp: "Nếu cậu chấp thuận điều này, cháu sẽ trở lại làm việc cho cậu. Hôm nay, cậu để cháu đi kiểm soát các bầy gia súc của cậu. Những con cừu, con dê nào có rằn, có đốm hoặc lông đen thì cậu để riêng cho cháu, kể là tiền công. 33Từ nay về sau, nếu cậu bắt gặp con cừu, con dê nào lông trắng trong bầy gia súc của cháu, thì cậu cứ kể là ăn cắp!"
34La-ban hí hửng chấp thuận đề nghị ấy: "Cháu đã nói thế, thì cậu cũng bằng lòng!"
35,36Ngay hôm ấy, La-ban chọn riêng tất cả dê cừu lông đen hoặc có rằn, có đốm - kể cả các con có đốm trắng - chia thành từng bầy và giao cho các con trai mình chăn, rồi bảo chúng lùa tất cả đi cách xa địa điểm La¬-ban và Gia-cốp đang ở đến ba ngày đường. Gia-cốp chăn bầy gia súc còn lại của La¬ban.
37,38Gia-cốp lấy những cành bạch dương, cành hạnh và cành ngô đồng mới nứt, lột bớt vỏ từng đường dài rồi đặt cạnh các máng nước cho dê, cừu trông thấy mỗi khi chúng đến uống nước và giao hợp nhau. 39,40Sau đó, chúng đẻ con, con nào cũng có vằn, có đốm, Gia-cốp liền bắt các con này để riêng cho mình. Gia-cốp cũng đem riêng các cừu cái của La-ban ra, cho chúng giao hợp với cừu đực đen của mình. Thế là Gia- cốp gầy được nhiều bầy dê, bầy cừu cho mình. 41Khéo hơn nữa, Gia-cốp chỉ đặt các cành lột vỏ trước các dê, cừu mập mạnh. 42Các con ốm yếu vẫn tiếp tục đẻ con gầy guộc cho La-ban; chỉ những đàn con mập mạnh mới về tay Gia-cốp. 43Kết quả là bầy gia súc của Gia-cốp gia tăng nhanh chóng. Gia-cốp ngày càng giàu, mua được nhiều nô lệ, lạc đà và lừa và trở thành cự phú.