20

Mười điều răn

1Thượng Đế tuyên bố: 2“Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi, đã giải phóng các ngươi khỏi ách nô lệ Ai-cập.
3Các ngươi không được thờ thần nào khác ngoài Ta.
4Không được làm cho mình tượng của các thú vật bay trên trời, đi trên đất hay lội dưới nước. 5Không được quỳ lạy hoặc phụng thờ các tượng ấy, vì Ta, Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi rất kỵ tà.
Khi Ta trừng phạt người có tội, nếu có người nào ghét Ta, Ta sẽ phạt luôn cả con cháu người ấy cho đến ba bốn thế hệ.
6Nhưng người nào yêu kính Ta, tuân giữ điều răn Ta, Ta sẽ thương yêu săn sóc người ấy và con cháu họ cho đến ngàn đời.
7Không được dùng tên của Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi, một cách bất kính, vì Ta sẽ không tha người làm điều ấy.
8Phải giữ ngày Sa-bát làm một ngày thánh. 9Ngươi có sáu ngày để làm công việc, 10nhưng ngày thứ bảy là một ngày thánh dành cho Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ngươi. Trong ngày ấy, ngươi cũng như con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật, luôn cả khách trong nhà ngươi đều không được làm việc gì cả. 11Vì trong sáu ngày, Chúa Hằng Hữu tạo dựng trời, đất, biển và muôn vật trong đó; đến ngày thứ bảy, Ngài nghỉ. Vậy Chúa Hằng Hữu chúc phước cho ngày Sa-bát và làm nên một ngày thánh.
12Phải hiếu kính cha mẹ, như vậy ngươi mới được sống lâu trên đất Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ban cho.
13Không được giết người.
14Không được tà dâm.
15Không được trộm cướp.
16Không được làm chứng dối.
17Không được tham muốn nhà cửa,vợ, tôi trai tớ gái, bò, lừa hoặc vật gì khác của người láng giềng.
18Toàn dân khi nghe tiếng sấm sét, tiếng kèn vang dội và thấy chớp nhoáng với khói từ núi bốc lên thì run rẩy sợ sệt. 19Họ đứng tận đàng xa và nói với Mai-sen: "Xin ông cứ bảo lại cho chúng tôi những gì Thượng Đế nói, chúng tôi sẽ vâng lời; xin Thượng Đế đừng phán trực tiếp với chúng tôi kẻo chúng tôi chết mất!" 20Mai-sen ân cần đáp: "Anh chị em đừng sợ! Thượng Đế đến đây để chứng tỏ uy quyền của Ngài, để anh chị em không dám phạm tội với Ngài nữa."
21 Khi dân vẫn còn đứng đàng xa, Mai-sen đi khuất vào trong đám mây dày đặc là nơi Thượng Đế ngự.

Mệnh lệnh về hình tượng và bàn thờ

22Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói lại với dân Y-sơ-ra-ên như sau: "Các ngươi đã nghe thấy rõ ràng Ta nói vọng xuống với các ngươi từ trên trời. 23Vậy, đừng làm cho mình tượng bằng vàng hay bằng bạc để thờ. 24Nhưng phải làm một bàn thờ bằng đất để dâng lên cho Ta của lễ thiêu và của lễ tri ân, dùng bò hoặc cừu làm sinh tế. 25Nếu các ngươi muốn làm bàn thờ bằng đá, phải dùng đá nguyên tảng, vì khi ngươi dùng các dụng cụ để đẽo đá, đá sẽ không còn tinh khiết nữa. 26Không được leo bậc thang đi lên bàn thờ để cơ thể ngươi không bị lộ liễu.