35

Lê-vi và thành trú ẩn

1Khi người Y-sơ-ra-ên đang ở bên sông Giô-đan trong đồng bằng Mô-áp, đối diện Giê-ri-cô, Chúa Hằng Hữu phán dạy Mai-sen: 2“Con bảo người Y-sơ-ra-ên nhường cho ngưòi Lê-vi một số thành và đất quanh thành trong phần tài sản họ nhận được. 3Thành phố để người Lê-vi ở và đất để họ nuôi súc vật. 4Đất này sẽ được nới rộng ra bên ngoài bức tường bao quanh thành một ngàn năm trăm thước. 5Như vậy, từ thành trở ra sẽ đo được ba ngàn thước về phía đông, phía Nam, phía tây cũng như phía bắc, và thành ở chính giữa. 6,7Tổng số thành và đất quanh thành người Y-sơ-ra-ên nhường cho người Lê-vi là bốn mươi tám, gồm sáu thành làm nơi trú ẩn cho những người ngộ sát và bốn mươi hai thành cho người Lê-vi ở. 8Mỗi đại tộc sẽ đóng góp vào số các thành này tùy theo diện tích tài sản mình hưởng, đại tộc có nhiều đất, nhiều thành, đóng góp nhiều, đại tộc có ít đóng góp ít."
9,10Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói với người Y-sơ-ra-ên: "Một khi các ngươi đã qua sông, vào đất Ca-na-an, 11các ngươi sẽ chọn những thành làm nơi trú ẩn cho những người ngộ sát. 12Đó là nơi họ ẩn náu tránh kẻ báo thù, vì họ phải được sống còn đến ngày ra tòa.
13,14Trong sáu thành trú ẩn, phải có ba thành bên này sông Giô-đan và ba thành trong đất Ca-na-an. 15Các thành này không những chỉ là nơi trú ẩn cho người Y-sơ-ra-ên, mà cũng cho ngoại kiều và khách tạm trú khi họ lỡ tay giết người.
16Nhưng nếu ai dùng khí cụ bằng sắt đánh chết người khác, người ấy phải bị xử tử vì tội sát nhân. 17,18Cũng vậy, nếu ai dùng đá hoặc khí giới bằng gỗ đánh chết người khác, người ấy phải bị xử tử vì tội sát nhân. 19Khi người báo thù tìm gặp sẽ tự tay giết chết kẻ sát nhân (để trả nợ máu).
20Nếu ai vì ghen ghét xô đẩy người khác hoặc rình rập đợi chờ để ném vật gì giết chết người khác, 21hoặc nếu ai vì thù hận vung tay đánh chết người khác, đều phải bị xử tử. Khi người báo thù tìm gặp sẽ giết chết kẻ sát nhân.
22,23Nhưng nếu ai giết người vì tình cờ, xô đẩy người khác không do ghen ghét, ném vật gì vào người khác không do dự mưu (rình rập), hoặc ngẫu nhiên ném đá trúng phải người khác chứ không do hận thù, không cố tình hại người, 24,25thì tòa án khi phân xử giữa kẻ ngộ sát và người báo thù, sẽ căn cứ trên các nguyên tắc này để giải cứu kẻ ngộ sát khỏi tay người báo thù và cho người ấy vào ở lại trong thành trú ẩn người ấy đã trốn đến. Người ấy cứ tiếp tục ở đấy cho đến khi thầy tế lễ tối cao (vị được xức dầu thánh) qua đời.
26Nhưng nếu người ấy ra khỏi ranh giới của thành trú ẩn, 27và nếu người báo thù bắt gặp, giết đi, người báo thù sẽ không mắc tội. 28Vì người ấy phải ở lại trong thành cho đến ngày thầy tế lễ tối cao qua đời, sau đó mới được trở về nhà mình.
29Luật này sẽ áp dụng vĩnh viễn cho người Y-sơ-ra-ên, dù ở đâu cũng vậy; 30Kẻ sát nhân phải bị xử tử, nhưng phải có ít nhất hai nhân chứng; một nhân chứng không đủ để kết án tử hình. 31Một người đã lãnh án tử hình vì giết người không được chuộc mạng, nhưng phải đền tội. 32Một người chạy trốn trong thành trú ẩn không được trả tiền chuộc mạng để về nhà trước ngày thầy tế lễ tối cao qua đời. 33Đừng gây đổ máu khiến đất bị ô uế. Một khi đất đã ô uế, chỉ có máu của kẻ sát nhân mới chuộc tội cho đất được mà thôi. 34Đừng làm ô uế đất mình, vì Ta, Chúa Hằng Hữu ngự giữa các ngươi.