11

Cành Gie-sê

1Gia tộc Đa-vít sẽ bị đốn ngã như cây rừng, nhưng từ gốc nó sẽ nứt lên một Cành, là Hậu tự của Đa-vít. 2Thần Chúa Hằng Hữu sẽ ngự trên Người, tức là Thần khôn ngoan và hiểu biết, Thần mưu lược và sức mạnh, Thần tri thức và kính sợ Chúa. 3Người vui sướng kính sợ Chúa Hằng Hữu. Người xét xử không căn xứ vào bề ngoài hay vào những lời đồn đãi, 4nhưng Người bênh vực người nghèo khổ và dân lành, kết án tử hình bọn cường hào ác bá. 5Người sẽ thể hiện đức công chính và thành tín.
6Ngày ấy, muông sói sẽ ở với chiên con; beo nằm chung với dê con; bê và bò mập an toàn giữa bầy sư tử; một em bé sẽ dắt chúng đi. 7Bò cái ăn chung với gấu; bê và gấu con nằm chung một chỗ; sư tử ăn cỏ khô như bò. 8Trẻ con đang bú chơi bên hang rắn hổ mang; trẻ con dứt sữa thò tay vào ổ rắn lục. 9Các loài thú chẳng cắn giết ai trên khắp Núi thánh Ta, vì tri thức về Chúa Hằng Hữu sẽ ngập tràn thế giới như nước phủ khắp mặt biển.
10Ngày ấy, Hậu tự của Đa-vít sẽ trở thành Ngọn cờ Cứu rỗi cho cả thế giới. Tất cả các dân tộc đều quy phục Người. Thủ đô Người đầy dẫy vinh quang. 11Ngày ấy, một lần nữa, Chúa sẽ đem đoàn dân còn lại của Ngài về quê hương, từ các nước A-sy-ri, Thượng Ai-cập, Hạ Ai-cập, Ê-thi-ô-pi, Ba-tư, Ba-by-luân, Ha-mát và các hải đảo. 12Người sẽ dựng cờ chiêu tập các dân tộc và quy tụ dân Y-sơ-ra-ên tản lạc khắp địa cầu. 13Cuối cùng, sự ganh tị giữa Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sẽ chấm dứt, họ không còn chống đối nhau nữa. 14Họ sẽ cùng nhau bay vượt qua xứ Phi-li-tin để trực chỉ về phía tây và hiệp nhau cướp phá các xứ phía đông. Họ sẽ tiến công và chiếm đóng các nước Ê-đôm, Mô-áp và Am-môn. 15Chúa Hàng Hữu sẽ vạch một con đường qua Hồng hải, dùng luồng gió nóng cháy mà chia sông Cái thành bảy dòng suối cho người ta lội qua. 16Chúa sẽ mở một thông lộ từ A-sy-ri đến Y-sơ-ra-ên cho dân còn lại hồi hương, như thời kỳ tổ phụ họ ra khỏi đất Ai-cập.